มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรหูหนวกคริสเตียนสัมพันธ์ที่อนุสาวรีย์ชัย

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรหูหนวกคริสเตียนสัมพันธ์ที่อนุสาวรีย์ชัย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2021 สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2021 ให้กับผู้สมัครแข่งขัน ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทย ดังนี้

  • น.ส. สุกัญญา บุญเกื้อ รุ่นอายุ 20-30 ปี คริสตจักรหูหนวกคริสเตียนสัมพันธ์ที่อนุสาวรีย์ชัย ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง และ พระคัมภีร์ประกอบภาพ
  • น.ส. ทิพมาส เกสรา ณ อยุธยา รุ่นอายุ 20-30 ปี คริสตจักรหูหนวกคริสเตียนสัมพันธ์ที่อนุสาวรีย์ชัย