มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรมหาพร กรุงเทพฯ

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรมหาพร กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ปี 2021 ให้กับสมาชิกคริสตจักรมหาพร ดังนี้

  • ด.ญ. ธนิดา ตระกูลมีสุข ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง และ เงินสด 900 บาท
  • คุณ วีระสิทธิ์ วงศ์หล่อ รุ่นอายุ61ปีขึ้นไป ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง และ พระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม
  • คุณ อุทัย สุทธิ์เสงี่ยม รุ่นอายุ61ปีขึ้นไป ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมแข่งขัน

ในโอกาสนี้ ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการฯ ได้เทศนาในหัวข้อ จารึกไว้เพื่ออ่านให้เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้น ในพระธรรรมดาเนียล 5:25-30


  • สมาคมฯ ขอขอบคุณ ศาสนาจารย์ เอกรินทร์ คำเสียง ศิษยาภิบาลคริสตจักรมหาพร ที่ให้การสนับสนุนส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน