มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ คริสตจักรจีนเชียงใหม่

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่  2021 คริสตจักรจีนเชียงใหม่