มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋ว คริสตจักรธารพระพร 2 กรุงเทพฯ

มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋ว คริสตจักรธารพระพร 2 กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2021 ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบใบประกาศนียบัตรอาลักษณ์จิ๋ว ปี 2021
ให้กับ ด.ช.เอกทัน ตระกูลธนศาล ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สมาชิกคริสตจักรธารพระพร 2 กรุงเทพฯ ที่ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง และ เงินสด 900 บาท

ในโอกาสนี้ ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการฯ ได้เทศนาในหัวข้อ ความหวังจากอาลักษณ์ ในพระธรรรมดาเนียล 9:1-19

สมาคมฯ ขอขอบคุณ ศาสนาจารย์ สมบัติ ตระกูลธนาศาล ศิษยาภิบาลคริสตจักรธารพระพร 2 ที่ให้การสนับสนุนส่งสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน


หมายเหตุ บทความคำพยาน “ น้องเอกทัน อาลักษณ์จิ๋ว shorturl.asia/mqfMO ”