ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020

ใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญทอง รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 5 คน

 1. ด.ช.ธนธัช ฟองตระกูล (แทนคุณ) โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 2. ด.ญ.ธนิดา ตระกูลมีสุข (ต้นน้ำ) คริสตจักรมหาพร จ.กรุงเทพฯ
 3. ด.ญ.พรทิวา ศรีสวัสดิ์ (ลูกน้ำ) โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 4. ด.ญ.พิมตะวัน ยิ้มไตรพร (พิ่มพิ้ม) คริสตจักรตรัง จ.ตรัง
 5. ด.ญ.วรัญชยา เจริญศิลปวรรณ (พิช) คริสตจักรชลบุรี จ.ชลบุรี

ใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญเงิน รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 6 คน

 1. ด.ช.กันตพัฒน์ ทองมะโน (อเล็กซ์) คริสตจักรแบ๊บติสต์หาดใหญ่ จ.สงขลา
 2. ด.ช.ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน (ธี) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จ.กรุงเทพ
 3. ด.ช.วรโชติ ศานติวศิน (โจโจ้) โบสถ์แม่พระมหาชัย จ.ร้อยเอ็ด
 4. ด.ญ.ธีชัญญา บุญพุทธธรรม (เบต้า) คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ จ.สมุทรสาคร
 5. ด.ญ.พิชญา บุญทั่ง (แพร) โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 6. ด.ญ.ภูริชญา อ่อนอ้วน (พรีม) โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญทองแดง รางวัลละ 600 บาท จำนวน 3 คน 

 1. ด.ช.ญาณวรรธน์ สมบูรณ์ผล (ชาโลม) คริสตจักรใจสมาน จ.กรุงเทพ
 2. ด.ช.อัฒฑกร นิจเจริญ (กีกี้) คริสตจักรนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 3. ด.ญ.ณัฐณิชา เพชรไชย (ซายน์) คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ จ.กรุงเทพ

ใบประกาศนียบัตรชมเชย รางวัลละ 300 บาท จำนวน 5 ค

 1. ด.ช.ณภัทร ภัทรนราสิน (โอชิ) คริสตจักรอิมมานูเอลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 2. ด.ญ.กัญญารัตน์ สิมมา (แต้ม) คริสตจักรกาบเชิง จ.สุรินทร์
 3. ด.ญ.ชนัญชิดา ธรรมนุชา (ข้าวหอม) คริสตจักรสวนหลวง จ.กรุงเทพ
 4. ด.ญ.ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม (แองจี้) คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจีนสามย่าน จ.กรุงเทพ
 5. ด.ญ.อภิสรา ไอ่มิง (ฟางข้าว) คริสตจักรชลบุรี จ.ชลบุรี

หมายเหตุ

 1. เนื่องด้วยมีผู้ถวายเพิ่มเงินรางวัล จึงได้ปรับเงินรางวัล และเพิ่มรางวัลชมเชย (รวมผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 62 คน เป็นเงิน 61,100 บาท)
 2. ผู้ได้รับเงินรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อไปเพื่อโอนเงินภายในวันที่ 17-31 สิงหาคม 2020
 3. ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์จะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกท่าน
 4. สมุดคัดลอกพระคัมภีร์ของผู้เข้าแข่งขันทุกเล่มจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการในงานการประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรรมไทย ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020  เวลา 9.00-14.00ชั้น 5 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สะพานหัวช้าง)