ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020

ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทอง เงินสด 900 บาท​

 1. คุณปภัสศุภา นิวาทวงษ์ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี

ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญเงิน เงินสด 700 บาท​

 1. คุณคริมา ทองเล็ก จ.ชลบุรี
 2. คุณพิมพ์รัก นารี คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ
 3. คุณอิสยาห์ ไชยณรงค์ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ
 4. คุณธนสรณ์ หาญวชิระ จ.ชลบุรี

ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทองแดง เงินสด 500 บาท

 1. คุณเวทิตา บุญยืน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 2. คุณอภิชัย แซ่ซ้ง โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย
 3. คุณปทิตตา ศักดิ์ธานี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
 4. คุณณัฐพงษ์ ปรีดีพจนา โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย
 5. คุณจักรกฤษณ์ แซ่เท่า โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย
 6. คุณลัญลิตา เดชกล้า โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี