ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  “อาลักษณ์จิ๋ว” ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ปี 2020

ใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญทอง รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 5 คน

 1. นาย จิตวัต ปั้นทอง (จุน) คริสตจักรเทียนสั่งอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม
 2. น.ส.ธัญวรินทร์ สว่างโรจน์ (แบล) คริสตจักรใจสมานรามคำแหง จ.กรุงเทพฯ
 3. น.ส.พิมพ์รัก นารี (ยูนีส) คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ
 4. น.ส.ภัทราพร สุขุมพันธนาสาร (ภัทร) คริสตจักรไมตรีจิต โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
 5. น.ส.สุภัสศร โค้งสุพรรณ์ (มุก) คริสตจักรใต้ร่มพระคุณสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญเงิน รางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 8 คน

 1. นาย ณภัทร ตั้งศิริเมธากุล (โมทนา) คริสตจักรแสงสว่าง จ.กรุงเทพฯ
 2. นาย อานันท์ โพชฌงค์ขันธ์ (นับ) คริสตจักรนิเวศอธิษฐานโซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
 3. น.ส.เตชิดา ก่อเกียรติวนิช (เรเชล) คริสตจักรชลบุรี จ.ชลบุรี
 4. น.ส.ขวัญชนก ทองงิ้ว (ต้มยำ) คริสตจักรร่วมนิมิตพัทยา จ.ชลบุรี
 5. น.ส.บัณฑิตา เกตุชม (ข้าวเม่า) คริสตจักรหนองบัว จ.เชียงใหม่
 6. น.ส.ภัคจิรา คำมา (เอมี่) คริสตจักรแสงธรรม จ.พะเยา
 7. น.ส.ศุภารัตน์ ค้ำจุนวนา (มิตซู) คริสตจักรนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 8. น.ส.สวลี ศรีวรกุล (แทม) โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ใบประกาศนียบัตรตราประทับเหรียญทองแดง รางวัลละ 600 บาท จำนวน 3 คน

 1. น.ส.พวงทอง เพชรแสน (น้ำหวาน) คริสตจักรสะพานเหลืองนายาว จ.ฉะเชิงเทรา
 2. น.ส.ติใจ มา (มิเชล) คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ จ.กรุงเทพฯ
 3. น.ส.ทัฬหพร ประสบกิตติคุณ (น้ำว้า) คริสตจักรชลบุรี จ.ชลบุรี

ใบประกาศนียบัตรชมเชย รางวัลละ 300 บาท จำนวน 5 คน

 1. นาย ชาวิช โอภาสภัคธร (แซม) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
 2. นาย ธนสรณ์ หาญวชิระ (ฟลุ๊ค) ส่วนบุคคล
 3. นาย พิชัยยุทธ เกตุสุวรรณ์ (แมมมอธ) ส่วนบุคคล
 4. น.ส.พิมพ์ณัฌชา ซ้อนศรี (พิม) คริสตจักรที่ 5 วัฒนา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
 5. น.ส.เอวา อาภรณ์ศิริโรจน์ (เอวา) คริสตจักรชลบุรี จ.ชลบุรี

หมายเหตุ

 1. เนื่องด้วยมีผู้ถวายเพิ่มเงินรางวัล จึงได้ปรับเงินรางวัล และเพิ่มรางวัลชมเชย (รวมผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 62 คน เป็นเงิน 61,100 บาท)
 2. ผู้ได้รับเงินรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อไปเพื่อโอนเงินภายในวันที่ 17-31 สิงหาคม 2020
 3. ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์จะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกท่าน
 4. สมุดคัดลอกพระคัมภีร์ของผู้เข้าแข่งขันทุกเล่มจะนำมาจัดแสดงนิทรรศการในงานการประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรรมไทย ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2020  เวลา 9.00-14.00ชั้น 5 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย (สะพานหัวช้าง)