งานครบรอบ 149 ปี ระลึกถึงหมอบรัดเลย์

งานครบรอบ 149 ปี ระลึกถึงหมอบรัดเลย์

สมาคมพระคริสตธรรมไทยร่วมงานครบรอบ 149 ปี แห่งการจากไปของนายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ (หมอบรัดเลย์) ณ สุสานโปรเตสแตนท์ เจริญกรุง วันที่ 23 มิถุนายน 2022 (จัดโดยโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน)
.
.
โอกาสนี้อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการสมาคมฯ ได้นำช่อดอกไม้วางหน้าหลุมศพของ ศาสนาจารย์ ดร. จอห์น คาร์ริงตัน ซึ่งเป็นเลขาธิการคนแรกของสมาคมพระริสตธรรมไทย ด้วยเช่นกัน
.