รางวัลยอดเยี่ยมประกวดภาพระบายสี 07-20

รางวัลยอดเยี่ยมประกวดภาพระบายสี

คุณบรรพตา สุขสำราญจิตต์ หรือ คุณออม นับถือศาสนาพุทธ เป็นคุณแม่ของแชมป์รางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดภาพระบายสีของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ระดับอายุ 4 ปี และ 6 ปี คุณแม่เล่าให้ฟังว่า แม่รู้ข่าวมาจากสมาคมพระคริสตธรรมไทย ทาง facebook มีการแข่งขันประกวดภาพระบายสี เลยสั่งซื้อหนังสือจากทางสมาคมพระคริสตธรรมมาให้เด็กๆ คนละ 1 เล่ม ช่วงปิดเทอมเป็นช่วงที่เด็กๆ มีเวลาว่างมากพอสมควร แม่เลยหากิจกรรมวาดรูประบายสีให้เด็กๆ ได้ทำ ซึ่งปกติแล้วที่บ้านเด็กๆ จะชอบศิลปะเป็นพิเศษอยู่แล้ว ข้อดีคือนอกจากจะสร้างสมาธิได้ดีแล้ว การวาดภาพระบายสี ที่มาพร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆ มักจะทำให้เด็กๆ เกิดความสนใจและจดจำเรื่องราวเหล่านั้นได้ดีเยี่ยม และโครงการของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ก็เป็นอีกหัวข้อที่เแม่อย่างเราก็สนับสนุนให้ลูกได้เรียนรู้ โดยไม่ได้ปิดกั้นทางความคิด หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ที่ทำให้เด็กได้รู้จักผู้เป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ คริสต์ศาสนิกชนเรียกพระองค์ว่า พระเยซูคริสต์ เป็นเรื่องราวใหม่ๆ ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันค่ะ

ด.ญ จันทร์สิริ สุขสำราญจิตต์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต ชั้น ป.1 อายุ.6 ขวบ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับอายุ 6 ปี จากสมาคมพระคริสตธรรมไทย โดยมีรางวัลที่เคยได้รับดังต่อไปนี้

 • อนุบาล1 : รางวัลที่ 3 ประกวดภาพระบายสี “ลอยกระทง”
 • อนุบาล2 : รางวัลชนะเลิศที่ 1 ประกวดภาพระบายสี”วันแม่ปี 61 โรงเรียนโชคชัยคลองหลวง
 • อนุบาล3 : รางวัลชนะเลิศที่ 1 ประกวดภาพระบายสี”วันแม่ปี 62 โรงเรียนโชคชัยคลองหลวง
 • รางวัลชนะเลิศที่ 1 วาดภาพระบายสี วันเด็ก หัวข้อ CJ ของพวกเรา รุ่น 5-8 ปี จาก.บริษัทซี.เจ.ซุปเปอร์มาเก็ต
 • รางวัลเหรียญทองระดับจังหวัดปทุมธานี การแข่งขันวาดภาพระบายสีเทียนรุ่นอนุบาล จาก การแข่งขันวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี
 • รางวัลที่ 2 การประกวดภาพระบายสี ระดับอนุบาล โครงการครอบครัวมือสะอาดปี 2จาก บริษัท คิเรอิ จำกัด
 • รางวัลชมเชย ภาพวาดประกอบคำบรรยายของเด็กและเยาวชนอายุ 6-12 ปี จากโครงการ Unesco Associations in japan และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • รางวัลที่ 4 วาดภาพระบายสี Frozenรุ่นอายุ 4-7ขวบ จาก บริษัทบงกรช
 • ประถมศึกษา 1 : รางวัลที่ 2 การประกวดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา หัวข้อ Reading for happy quarantine จากอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา
 • รางวัลชมเชย ภาพวาดระบายสี รุ่น 6-10 ปีหัวข้อ “เด็กดีอยู่บ้าน ต่อต้านโควิด ครอบครัวใก้ลชิด ร่วมคิดช่วยชาติ” จาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลชมเชย ภาพวาดระบายสี ระดับประถม หัวข้อ สหกรณ์ไทยยุคดิจิทัล จาก สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • เข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี
 • kids Fight Covid19 จากโรงเรียนดนตรีและศิลปะเมเจอร์สเกล
 • “says No to violence Against Women and Girls” จากสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ

ด.ญ.ดาวประกาย สุขสำราญจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอนุบาลโชคชัยคลองหลวง ชั้น อนุบาล 2 อายุ 4 ขวบ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ระดับอายุ 4 ปี จากสมาคมพระคริสตธรรมไทย เป็นรางวัลแรกของน้อง น้องดีใจที่ได้รางวัลจากสมาคมพระคริสตธรรมไทยค่ะ”