รายงานโครงการ ESV4U

รายงานโครงการ ESV4U

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2024 สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) เริ่มส่งมอบพระคัมภีร์ให้กับผู้ถวายทุกท่าน ขอพระเจ้าอวยพร

โครงการ ESV4U สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ร่วมกับ CBS (Community Bible Study) มอบพระคัมภีร์ ESV Church Bible หรือ ESV Concise Study Bible มูลค่ามากกว่า 700 บาท ให้กับบุคคลทั่วไป และองค์กร สนใจดูรายละเอียดได้ที่ คลิก โครงการ ESV4U