รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์
ระดับประเทศ ประจำปี 2022

ใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง เงินรางวัล 900 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน

  • ด.ช.อภิสิทธิ์ คงทอง คริสตจักรภูเก็ต (ท่าแครง)
  • ด.ญ.ลัทธพรรณ พุ่มมาลา คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ
  • ด.ช.จุฑาวัฒน์ หาญยุทธ คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม)

ใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล 700 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน

  • ด.ช.กฤตกานต์ นิติสาพร คริสตจักรหัวหมาก
  • ด.ญ.ภัทรจีรา เฮงวิรัต โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  • ด.ช.ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่
  • ด.ช.ภีรวิชญ์ ปินตา คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม)

ใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง เงินรางวัล 500 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน

  • ด.ญ.มนัสนันท์ พนมวงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
  • ด.ช.เปรมากร ศรีบุญเรือง โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป