รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคสนาม (ออนไซต์)

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์
ระดับประเทศ ประจำปี 2023 การแข่งขันภาคสนาม (ออนไซต์)

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

  • นาวสาว ภัทรจีรา เฮงวิรัต
  • เด็กชาย อาบี กูจาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร

คริสตจักรหัวหมาก

  • เด็กชาย กฤตกานต์ นิติสาพร
  • เด็กหญิง เจนิสตา ละวรรณา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร

คริสตจักรเอกชัยแบ๊บติสต์

  • นาวสาว ปราณขวัญ เชื้อสุข
  • นาวสาว มาลิณ นิติกิจไพบูลย์

รางวัลชมเชย จะได้รับเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร

โรงเรียนนักบุญเปโตร

  • เด็กหญิง ณัฐริกา ธนิกกุล
  • เด็กหญิง กุลธิดา ศรีวิชัย

สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ทุกท่าน และทุกองค์กร