รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์
ระดับประเทศ ประจำปี 2022

ใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง เงินรางวัล 900 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน

 • ด.ญ.ปิยะธิดา ปลื้มใจ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ
 • ด.ช.วิชชา เพ็งสมบูรณ์ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ

ใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล 700 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน

 • ด.ช.สถิตคุณ อินต๊ะเทพ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 • ด.ญ.สายรุ้ง ดิษยาวรโชติกุล คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม)
 • ด.ญ.ปทิตตา คำมีมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง เงินรางวัล 500 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน

 • ด.ช.ชิษณุพงษ์ โรจนสาวภาคย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • ด.ช.วฤทธา วารีศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • ด.ญ.กีรตยา กิตติภูมิวงศ์ คริสตจักรสาธร
 • ด.ช.พงศ์พัฒน์ แซ่ย้า คริสตจักรบ่อวิน
 • ด.ญ.นับพพร วงศ์พระคุณ โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป
 • ด.ช.ทินภัทร บัญฑิตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • ด.ญ.ธีรยา เจียรกิตติมศักดิ์ คริสตจักรสะพานเหลือง