รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคสนาม (ออนไซต์)

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์
ระดับประเทศ ประจำปี 2023 การแข่งขันภาคสนาม (ออนไซต์)

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร

คริสตจกัรสาธร 

  • เด็กหญิง วิรดา ลิมะหุตะเศรณี
  • เด็กหญิง กีรติยา กิตติภูมิวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร

คริสตจกัรปราจีนบุรี (อาคารใหม่)

  • เด็กชาย พีรวิชญ์ เทียนวิหาร
  • เด็กชาย อนุวัฒน์ ภักดียุทธ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

  • เด็กชาย เอลียาห์ เรืองรัตนากร
  • เด็กชาย ทรงสถิต หนูรุ่ง

รางวัลชมเชย จะได้รับเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

  • เด็กชาย พงศภัค แสงรังสรรค์
  • เด็กชาย ภาธาดา ปัญญาโพธาสกุล

สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ทุกท่าน และทุกองค์กร