รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ออนไลน์

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์
ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ออนไลน์

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร

  • เด็กหญิง พิชญา เทียนวิหาร คริสตจักรปราจีนบุรี (อาคารใหม่)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 700 บาท เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร

  • เด็กหญิง กีรตยา กิตติภูมิวงศ์ คริสตจักรสาธร
  • เด็กชาย อภินพ ป่ากว้าง คริสตจักรพระสิริพัทยา
  • เด็กชาย ณคุณ ยอดยิ่ง คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร

  • เด็กชาย พชร ขจรบุญ คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่
  • เด็กหญิง สิรภัทร เรืองสุข โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ทุกท่าน และทุกองค์กร