รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ รอบที่ 1/2021

สมาคมพระคริสตธรรมไทย และ  คณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 95%ขึ้นไป ดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6


คะแนน 100%

นาย โมทนา เลาหะตั้งสกุล คริสจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่
นาย ภูฟ้า บุญญพิทักษ์สกุล คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่
นาย ธนกร จะชา บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ
น.ส. ดีโบร่า จะลอ บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ
น.ส. กานต์สิรี จะทอ บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ

คะแนน 98%

นาย พีรพัฒน์ คำหลงแว่น คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่
น.ส. กมลชนก กิตติคุณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
น.ส. สิริพร ศิริทักษิณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
น.ส. ลัลนา แซ่ห่อ หอพักม้งขุนยวม

คะแนน 95%

นาย นิภาส สิทธิจีรัง ศูนย์พัฒนาอาข่า
นาย ปิยะพงษ์ พูบิ ศูนย์พัฒนาอาข่า
นาย ธรรมรัฐ แสนหาญชัย คริสตจักรหัวกุญแจ
นาย ไรอัน โฮ คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่
น.ส. พิชาพร จุฬเกตุ คริสตจักรมหาพร

หมายเหตุ  1.จะมีประกาศรายชื่อเพิ่มต่อไป  2.ใบประกาศนียบัตร รอบที่ 1 และรอบที่ 2 จัดส่งให้พร้อมกันในเดือนพฤศจิกายน