รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ รอบที่ 1/2021

สมาคมพระคริสตธรรมไทย และ  คณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 95%ขึ้นไป ดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6


คะแนน 100%

นาย โมทนา เลาหะตั้งสกุล

คริสจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่

นาย ภูฟ้า บุญญพิทักษ์สกุล

คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่

นาย ธนกร จะชา

บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ

น.ส.ดีโบร่า จะลอ

บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ

น.ส.กานต์สิรี จะทอ

บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ


คะแนน 98%

นาย พีรพัฒน์ คำหลงแว่น

คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่

น.ส.กมลชนก กิตติคุณ

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

น.ส.สิริพร ศิริทักษิณ

โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

น.ส.ลัลนา แซ่ห่อ

หอพักม้งขุนยวม


คะแนน 95%

นาย นิภาส สิทธิจีรัง

ศูนย์พัฒนาอาข่า

นาย ปิยะพงษ์ พูบิ

ศูนย์พัฒนาอาข่า

นาย ธรรมรัฐ แสนหาญชัย

คริสตจักรหัวกุญแจ

นาย ไรอัน โฮ

คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่

น.ส.พิชาพร จุฬเกตุ

คริสตจักรมหาพร

น.ส.อาแผ่ หมี่แล่

ศูนย์พัฒนาอาข่า

น.ส.ชวนชม ศิลปมา

คริสตจักรหัวกุญแจ

น.ส.รุ่งลดา จะเซอ

บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ


หมายเหตุ  1.จะมีประกาศรายชื่อเพิ่มต่อไป  2.ใบประกาศนียบัตร รอบที่ 1 และรอบที่ 2 จัดส่งให้พร้อมกันในเดือนพฤศจิกายน