รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์
ระดับประเทศ ประจำปี 2022

ใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง เงินรางวัล 900 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน

  • นางสาวภิญญ์ภัสสร์ ลดาพงษ์พัฒนา คริสตจักรปราจีนบุรี
  • นายภูริณัฐ ทวิสุวรรณ คริสตจักรตรัง Trang Church

ใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล 700 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน

  • นางสาวดุสิดา กิจพิทักษ์ โรงเรียนนักบุญเปโตร
  • นางสาวเพิ่มพร คลองแก้ว คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ
  • นางสาวพิมพ์รัก นารี คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ
  • นางสาวฟ้าใส ก้าววิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง เงินรางวัล 500 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน

  • นางสาวไม้เเก้ว บุตรคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
  • นายธรรมรัฐ แสนหาญชัย คริสตจักรหัวกุญแจ
  • นางสาวพฤกษพร เสนาะพรไพร โรงเรียนดาราวิทยาลัย