รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคสนาม (ออนไซต์)

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์
ระดับประเทศ ประจำปี 2023 การแข่งขันภาคสนาม (ออนไซต์)

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร

คริสตจักรปราจีนบุรี (อาคารใหม่)

  • นาย นิติภูมิ เศรษฐรุ่งเรือง
  • นางสาว ภิญญ์ภัสสร์ ลดาพงษ์พัฒนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

  • นางสาว ฟ้าใส ก้าววิทยาคม
  • นางสาว ไม้แก้ว บุตรคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

  • นาย ศิวพัฒิ สวัสดิชัย
  • นาย เมธี แสนพงษ์

รางวัลชมเชย จะได้รับเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร

คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท

  • นางสาว ญาณาภรณ์ นิเวศานนท์
  • นางสาว ณิชา สัพโส

สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ทุกท่าน และทุกองค์กร