วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2016 ทีมผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมฯ ร่วมกับที่ปรึกษาการแปลจากหน่วยงาน SIL

วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2016 ทีมผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมฯ ร่วมกับที่ปรึกษาการแปลจากหน่วยงาน SIL

ตรวจการแปลภาษามือ ระหว่างวันที่ 16-27 พฤษภาคม 2016 ทีมผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมฯ ร่วมกับที่ปรึกษาการแปลจากหน่วยงาน SIL คือ Mr.Mark Andrew Penner ได้ตรวจการแปลพระธรรมมาระโกบทที่ 3-6 (บทที่ 1-2 ได้ตรวจไปก่อนหน้านี้แล้ว) หลังการตรวจครั้งนี้ก็จะสามารถเผยแพร่ให้ผู้ใช้ภาษามือได้รับชมผ่านช่องทางต่างๆ แม้สถานที่ในการทำงานจะคับแคบและไม่สะดวกสบายเนื่องจากอาคารสำนักงานของสมาคมฯ ยังอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม แต่งานแปลภาษามือยังคงคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถมีส่วนในพันธกิจนี้ด้วยการอธิษฐานเผื่อ, ถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุน และแนะนำสื่อพระคัมภีร์ให้แก่ผู้ใช้ภาษามือที่ท่านรู้จัก