วันที่ 5-13 มีนาคม 2018 แปลพระธรรมโยนาห์ นางรูธ และพระธรรมกิจการบทที่ 1-4 เสร็จเรียบร้อย

วันที่ 5-13 มีนาคม 2018 แปลพระธรรมโยนาห์ นางรูธ และพระธรรมกิจการบทที่ 1-4 เสร็จเรียบร้อย

ทีมผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือได้แปลพระธรรมโยนาห์ นางรูธ และพระธรรมกิจการบทที่ 1-4 เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคำแปลจากผู้ให้คำปรึกษาด้านการแปลตรวจไปเมื่อวันที่ 5-13 มีนาคม 2018 หลังจากทีมงานภาษามือแก้ไขเสร็จแล้วจึงจะเผยแพร่ต่อไปในเร็วๆ นี้ โดยท่านสามารถรับชมและแบ่งปันคลิปพระคัมภีร์ภาษามือได้ทาง www.youtube.com โดยพิมพ์คำว่า พระคัมภีร์ภาษามือ เพื่อค้นหา ขณะนี้ทีมงานกำลังแปลพระธรรมกิจการบทที่ 5 ต่อไป ขอท่านโปรดอธิษฐานเผื่อทีมงานและร่วมถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ