วันภาษาแม่นานาชาติ

วันภาษาแม่นานาชาติ 

สมาคมพระคริสตธรรมไทยขอเชิญท่านร่วมเฉลิมฉลองวันภาษาแม่นานาชาติซึ่งตรงกับ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021

ขอบคุณพระเจ้าที่ประเทศไทยมีพี่น้องชนเผ่าอาศัยอยู่และได้รับสัญชาติไทย คนเหล่านี้สามารถพูดภาษาไทยได้ก็จริง แต่ภาษาแม่ของเขาคือภาษาที่พวกเขาได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็ก เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับผู้ที่เลี้ยงดูเขาในวัยเด็ก หรือแม้แต่ผู้พิการทางการได้ยินก็มีภาษาแม่ของตัวเอง คือภาษามือ ที่ใช้สื่อสารบอกเล่าความต้องการและความรู้สึก ภาษาแม่คือภาษาของหัวใจ ซึ่งเป็นภาษาที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกอบอุ่นหรือคุ้นเคย

สหสมาคมพระคริสตธรรมสากลและสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้ให้ความสำคัญกับการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาแม่ของคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนก็ตาม ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ทำหน้าที่นี้เช่นกัน เราแปลและจัดพิมพ์พระคัมภีร์เป็นภาษาแม่ของชนเผ่าต่างๆ ในประเทศไทยเพื่อคนเหล่านั้นจะสัมผัสได้ถึงความรักขององค์พระเยซูคริสต์ที่มีต่อเขา ภาษาแม่ที่แปลเสร็จแล้วได้แก่

ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องกะเหรี่ยงโปว์ในประเทศไทยได้มีพระคัมภีร์เต็มเล่มในภาษาของพวกเขาเองเป็นครั้งแรก หลังเริ่มโครงการแปลเมื่อ 40 ปีก่อน โดยสมาคมฯ ได้มีส่วนในการแปลและผลิตมาโดยตลอด ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่มาจากหลายที่หลายแห่ง งานเฉลิมฉลองพระคัมภีร์กะเหรี่ยงโปว์ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016 ที่คริสตจักรแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงโปว์ และชาวไทย มาร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศประมาณ 1,000 ท่าน


 • ค.ศ. 1979 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษากูย ภาคพันธสัญญาใหม่
 • ค.ศ. 1986 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษาลีซู
 • ค.ศ. 1989 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษาลาหู่ Common Language
 • ค.ศ. 1992 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษากูยรวมเล่ม ภาคพันธสัญญาใหม่ และภาคพันธสัญญาเดิมบางส่วน
 • ค.ศ. 1993 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษาละว้า ภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นอักษรไทย จัดพิมพ์และเผยแพร่พระคัมภีร์ภาษาลาหู่ ภาคพันธสัญญาใหม่ และสดุดี, สุภาษิต
 • ค.ศ. 1994 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษากะเหรี่ยงสะกอ ภาคพันธสัญญาใหม่ และสดุดี พระคัมภีร์ภาษากะเหรี่ยงโปว์ (ฉบับย่อ) ภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นอักษรไทย  พระคัมภีร์ภาษาเขมรถิ่นไทย ภาคพันธสัญญาใหม่ และสดุดี
 • ค.ศ. 1996 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษาเมี่ยน หมวดเบญจบรรณ เป็นอักษรไทย, อักษรโรมันเก่า และอักษรโรมันใหม่
 • ค.ศ. 2000  จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษาอาข่า ภาคพันธสัญญาเดิม พระคัมภีร์ภาษากะเหรี่ยงโปว์ ภาคพันธสัญญาใหม่ เป็นอักษรไทย
 • ค.ศ. 2001 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษาอาข่า ภาคพันธสัญญาใหม่ และสดุดี, สุภาษิต และพระคัมภีร์ภาษาอาข่าเต็มเล่ม จัดพิมพ์และเผยแพร่พระคัมภีร์ภาษาละว้า เป็นอักษรไทย
 • ค.ศ. 2002 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษาฉาน
 • ค.ศ. 2004 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษา Blue Hmong
 • ค.ศ. 2005 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษา White Hmong จัดพิมพ์และเผยแพร่พระคัมภีร์ภาษาลาหู่ฉบับศึกษา ภาคพันธสัญญาใหม่
 • ค.ศ. 2007 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษาเมี่ยนเป็นอักษรไทย อักษรลาว อักษรโรมันเก่า และอักษรโรมันใหม่
 • ค.ศ. 2010 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษาลาหู่ 2nd Edition
 • .. 2011 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษากะเหรี่ยงโปว์ หมวดเบญจบรรณ เป็นอักษรไทย
 • ค.ศ. 2014 จัดพิมพ์และเผยแพร่ พระคัมภีร์ภาษาลาหู่ 3rd Edition ภาคพันธสัญญาเดิม และภาคพันธสัญญาใหม่ ฉบับศึกษา
 • .. 2016 พระคัมภีร์ภาษากะเหรี่ยงโปว์ เริ่มแปลปี 2007 จัดพิมพ์และเผยแพร่พระคัมภีร์ภาษากะเหรี่ยงโปว์ เป็นอักษรไทย เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2016

งานแปลพระคัมภีร์ที่เสร็จสมบูรณ์จากสมาคมพระคริสตธรรมทั่วโลกในปี 2021

 • แปลได้ 65 ภาษา สำหรับผู้ใช้ภาษาเหล่านี้จำนวน 704 ล้านคน

งานแปลครั้งแรก

 • แปลได้ 43 ภาษา แบ่งเป็นพระคัมภีร์คัดตอน 28 ภาษา พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ 10 ภาษา พระคัมภีร์เต็มเล่ม 5 ภาษา  สำหรับผู้ใช้ภาษาเหล่านี้จำนวน 12 ล้านคน

งานแปลใหม่และการแก้ไขใหม่

 • แปลได้ 23 ภาษา แบ่งเป็นพระคัมภีร์ฉบับศึกษา 3 ภาษา พระคัมภีร์คัดตอน 6 ภาษา พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ 3 ภาษา พระคัมภีร์เต็มเล่ม 12 ภาษา สำหรับผู้ใช้ภาษาเหล่านี้จำนวน 692 ล้านคน

ท่านเป็นผู้หนึ่งที่สามารถช่วยเหลือให้ชนเผ่าในประเทศไทยได้อ่านพระคัมภีร์ในภาษาแม่ของเขาเอง ด้วยการอธิษฐานเผื่อ หรือมีส่วนในการถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจการแปลพระคัมภีร์ ท่านสามารถถวายทรัพย์ได้ทางลิงค์นี้ เพื่อการแปล การพิมพ์ 

คลิกที่ภาพเพื่อซื้อสินค้าราคาโปรโมชั่น