วันระลึก ศจ.ดร.แดน บีช บรัดเลย์ (หมอบรัดเลย์)

วันระลึก ศจ.ดร.แดน บีช บรัดเลย์ (หมอบรัดเลย์)

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2021 วันระลึก ศจ.ดร.แดน บีช บรัดเลย์ (หมอบรัดเลย์)
ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้นำพวงมาลามาร่วมงานนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงหมอบรัดเลย์ มิชชันนารีสังกัดคณะ THE AMERICAN BOARD OF COMMISIONERS FOR FOREIGN MISSIONS และ คณะ THE AMERICAN MISSIONARY ASSOCIATION ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.1873 อายุ 69 ปี นับเป็นเวลา 148 ปีที่แล้วท่านได้อุทิศตนเป็นมิชชันนารีสอนศาสนาและสร้างคุณประโยชน์นานานับประการทางด้านการศึกษา การพิมพ์ และการแพทย์ในประเทศไทย กล่าวประวัติย่อโดย ศจ.ดร.ชำนาญ แสงฉาย และ อธิษฐานปิดโดย ศจ.ดร.ประสาทพงศ์ ปั้นสวย อนุศาสกโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีผู้มาร่วมงานจากหน่วยงาน ส่วนตัว สื่อมวลชนต่างๆ โดยมีพวงมาลาจากหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ มูลิริธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มูลนิธิสุสานโปรเตสแตนต์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สมาคมพระคริสตธรรมไทย คริสตจักรไมตรีจิต คริสตจักรที่ 1 สำเหร่ คริสตจักรที่ 2 สามย่าน คริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์ คริสตจักรที่ 5 วัฒนา คริสตจักรราชเทวี และ คุณยงยุทธ ตั้งจิตปิยะนนท์ (ผู้แทนอุตสาหกรรมการพิมพ์)


และในโอกาสนี้ ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการฯคนที่ 14 ได้นำช่อดอกไม้มาเยี่ยมหลุมฝังศพของ ศจ.จอห์น คารินตัน เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมคนแรกในประเทศไทย ท่านได้จากไปอยู่กับพระเจ้าในวันที่ 13 ตุลาคม 1912 นับเป็นเวลาจากไป 109 ปี

  • จัดโดยโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
  • ภาพสมาคมพระคริสตธรรมไทย