วันรับปริญญาบัตร (Graduation)

วันรับปริญญาบัตร (Graduation)

               คำว่า “Graduation” (แกรดจุเอ’ชัน) นี้มีความหมายหลายอย่าง แต่ที่จะขอเน้นในที่นี้คือ

1. “การมอบหรือการรับวุฒิบัตรหรือ ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงการสำเร็จทางการศึกษา(The conferring or receipt of an academic degree or diploma marking completion of  studies.) 1

2.“พิธีมอบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร” (A ceremony at which degrees or diplomas are conferred; commencement)

คำว่า “Graduation” นี้ มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า “gradus” หรือภาษาอังกฤษว่า “grade” (เกรด)

ที่แปลว่า “degree, a step” (ลำดับ, ขั้น,ชั้น)

ส่วนคำว่า “graduate” (แกรด’ จุเอท) นั้น เป็นได้ทั้งคำกิริยาและคำนาม

เป็นคำกิริยา ก็แปลว่า “ได้รับปริญญาบัตร” เป็นคำนามก็หมายถึง “ผู้ที่ได้รับปริญญาบัตร”หรือ “บัณฑิต” นั่นเอง!

คำว่า “graduate” นี้ ให้ภาพของ “การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับขั้นตอน (โตขึ้นหรือมากขึ้นเรื่อย ๆ) อย่างต่อเนื่อง!”

เมื่อผู้ใดอุตสาหะศึกษาเล่าเรียนวิชาเป็นเดือนเป็นปีจนจบหลักสูตรตามที่กำหนด กลายเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบ ช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดี!  มีการเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่ ก่อนที่จะออกจากสนามแห่งการศึกษา ไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง ด้วยความกระเหี้ยนกระหือ!

แต่อะไรจะเกิดขึ้น? ถ้าในสนามแรงงานไม่มีตำแหน่งงานที่ท้าทายให้เขากระทำหรือไม่มีแม้แต่งานอะไรก็ได้ให้เขาทำ

เหมือนในประเทศไทยยุควิกฤติเศรษฐกิจ น่าสงสารบัณฑิตไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นปีการศึกษา 2539 ที่มีบัณฑิตจบการศึกษาทั้งสิ้น 87,000 คน แต่มีอัตราว่างงาน 26,000 คน หรือ 21.88% หมายความว่า ถ้ามี 100 คน จบการศึกษา (graduated) จะมีคนไม่มีงานทำราว ๆ 22 คน หรือจบมา 10 คน จะตกงานทันที อย่างน้อย 2 คน ช่างน่าเศร้าใจเหลือเกิน!

แต่ยังไม่สลดใจเท่ากับบัณฑิตรุ่นปี 2540-2541  ซึ่งคาดว่าจะมีบัณฑิตจบการศึกษาประมาณ 1 แสนคน แต่จะตกงานถึง 48% หรือประมาณ 50,000 คน!  นั่นคือ จบมา 10  คน จะตกงานอย่างน้อย 4-5 คน!

ขณะที่เขียนบทความนี้ มีบัณฑิตตกงานแล้วประมาณ 120,000 คน 2

บัณฑิตปริญญาตรีบางคนถึงกับเลือกเป็นยามในขณะที่บางคนกลับเลือกเป็นโจร!  บัณฑิตปริญญาโทหลายคนเลือกโดดตึกตาย!

ถ้า 1 ในคนเหล่านี้คือ เราหรือลูกหลานของเรา  เราจะรู้สึกอย่างไร?

ขอพระเป็นเจ้าทรงนำย่างเท้าของเราให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ก้าวสูงขึ้นไปสู่ความสำเร็จในชีวิต เพียงแต่ขอให้เราอย่าจดจ่ออยู่กับแค่ความสำเร็จฝ่ายโลกที่ชั่วคราว แต่จงตั้งเป้าหมายที่จะก้าวสู่ความสำเร็จฝ่าย

วิญญาณที่ถาวรด้วย!

ไม่รู้ว่าใครเขียนคติและความหมายของคำว่า…”GRADUATION”   ไว้ดังนี้

                       G – oing forward (ก้าวไปข้างหน้า)

                       R – eady to (พร้อมที่จะ)

                       A – ccept God’s Will (ยอมรับน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า)

                      D – etermined to (มุ่งมั่นที่จะ)

                       U – nderstand His Word (เข้าใจในพระธรรมของพระองค์)

                       A – lert to (ตื่นตัวระวังระไวต่อ)

                       T – emptations (การทดลอง)

                       I – nterested in (สนใจใน)

                       O – thers (ผู้อื่น)

                       N – evers forgetting that God is my helper. (ไม่ลืมว่าพระเป็นเจ้าคือผู้ช่วยเหลือของฉัน)

ในพระคัมภีร์ไบเบิล บันทึกว่า วันหนึ่ง พระเป็นเจ้าจะเอาการงานทุกอย่างที่เรากระทำเข้าสู่การพิพากษา 3 

หวังว่า ในวันที่พระเป็นเจ้าทรงพิพากษามวลมนุษย์ เราจะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่สอบผ่าน จบหลักสูตร  “ชีวิตแห่งชัยชนะ” มีชีวิตที่มีคุณประโยชน์ต่อแผ่นโลกและแผ่นดินสวรรค์  คู่ควรที่จะเป็น Graduate (บัณฑิต) ของมหาวิทยาลัยแห่งสวรรค์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์!

เพียงแต่ว่า คุณคิดว่า คุณมีโอกาสจะได้รับเกียรตินิยมอันดับไหน หรือไม่ครับ?


  1. The American Heritage Dictionary 
  2. มติชน, 6 ก.พ. 2541,น.10
  3. ปัญญาจารย์ 12:13-14

  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพ Freepik.com