ศจ. ชาน ยัง ชอย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ค.ศ.1962–1971

ศจ. ชาน ยัง ชอย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ค.ศ.1962–1971

ศจ. ชาน ยัง ชอย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ค.ศ.1962–1971 ท่านเป็นผู้เสียสละและอุทิศตัวให้กับงานรับใช้พระเจ้าอย่างยิ่ง เห็นได้จากการที่ท่านเป็นผู้ริเริ่มให้ความสำคัญในการนำพระคัมภีร์ไปถวายวัด เพื่อให้ผู้บวชเรียนมีโอกาสศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วย นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ทำให้ยอดจำหน่ายพระคัมภีร์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วง ค.ศ. 1962 – 1965 ด้วยการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการออกจำหน่าย เช่น เครื่องเสียง รถจักรยานยนต์ และการออกร้านจำหน่าย

บัดนี้ท่านได้พักสงบในองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2021 ที่โรงพยาบาล Samaritan Hospital Los Angeles ขอพระเจ้าทรงโปรดปลอบประโลมจิตใจครอบครัวและมิตรสหายของท่านในช่วงเวลานี้

Reverend Chan Young Choi, General Secretary to Thailand Bible Society during 1962-1971, passed away on Tuesday October 19, 2021 at Good Samaritan Hospital Los Angeles. At 6:29pm he was welcomed come to his loving wife, Kwang Myoung Kim. He is now resting in peace with our Lord and Savior. We thank all the friends and family who have shared in his life-long missions work, and for every special friendship he made through his life. He is much loved and will be remembered with joy and gratitude.
His family,

Samuel, Helen, Miran, Daniel, their spouses and families
Funeral arrangements will be handled by Forest Lawn