ศจ.อภิสิทธิ์ อาลักษณ์ผู้ใหญ่

ศจ.อภิสิทธิ์ มะโนนำ

ศจ.อภิสิทธิ์ อาลักษณ์ผู้ใหญ่

ผลงานผมเรียบร้อยแล้วครับ (หัวเราะ) เหนื่อยมากครับ

ศจ.อภิสิทธิ์ มะโนนำ อายุ 61 ปี อนุศาสกโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จ.อุดรธานี ผู้สมัครแข่งขันอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ท่านเป็นคนแรกที่ได้ส่งผลงานสมุดคัดลอกพระธรรมดาเนียลมาสมาคมพระคริสตธรรมไทย มาถึงวันที่ 11 มีนาคม 2021 หลังจากที่สมาคมฯ  เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2021  สิ้นสุดการรับสมุดคัดลอกวันที่ 30 เมษายน 2021 ท่านได้เป็นพยานหนุนใจว่าการฝึกฝนพระธรรมของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดี ทำให้เราเห็นพระพรของพระเจ้า และขอกำลังจากพระเจ้าเพื่อจะทำให้สำเร็จ  ผลงานของท่านมีความโดดเด่นมากด้วยวิธีการเขียนตัวอักษรแบบศิลป์ไทยจีนเขียนทีละคำในแนวดิ่ง  มาคอยลุ้นกันว่าจะได้กี่คะแนนจากเกณฑ์การตัดสินให้คะแนน 4 อย่างดังนี้

 • ความถูกต้อง 50%
 • ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 20%
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20%
 • ด้านพัฒนาการ 10%


คำพยานจากผู้สมัครแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ระดับประเทศ ปี 2021

 • ได้ดูคลิปเปิดตัวโครงการอาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ทำให้รู้สึกสนใจอยากลองทำบ้าง น่าสนุก และเป็นโครงการที่ดี นอกจากจะได้อ่านพระคัมภีร์แล้ว ยังได้มีโอกาสเขียนลงไปในสมุดที่เราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาอีกด้วย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโครงการดีๆ ค่ะ 
 •  มีความผูกพันกับพระธรรมดาเนียล มีความเชื่อที่มั่นคงเหมือนดาเนียล มีความไม่สมบูรณ์ที่จะต้องบังคับมือ มีความลำบากในการเขียนแต่ยินดีทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
 • เพราะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยอยากลองทำดูค่ะ
 • เพิ่มประสบการณ์ดีๆ ในชีวิต+ได้ใช้เวลากับพระเจ้าในรูปแบบใหม่
 • อยากใกล้ชิดกับพระเจ้าอาศัยการอ่านและคัดลอกข้อพระคัมภีร์ อีกทั้งพระองค์ทรงให้เวลาและโอกาสในการเข้าแข่งขัน
 • อยากลองฝึกความอดทนผ่านการคัดลอกพระคัมภีร์
 • เพราะว่าพระเจ้าทรงให้โอกาสให้เราได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ขอขอบคุณพระเจ้า

สมาคมฯ ขอขอบคุณพระเจ้า และขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า สำหรับทุกท่านที่มีส่วนร่วมรับพระพร

ขอเชิญท่านร่วมโครงการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ด้วยลายมือ
“อาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่” ระดับประเทศ ปี 2021
คัดลอกพระธรรมดาเนียล ฉบับมาตรฐาน บทที่ 1- 6

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 1-31 มีนาคม 2021
 • สิ้นสุดรับสมุด วันที่ 30 เมษายน 2021
 • ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 15 มิถุนายน 2021 ทาง www.thai.bible