ศจ.เดชา อังคศุภรกุล ได้นำเงิน “หยอดกระปุก”

ศจ.เดชา อังคศุภรกุล ได้นำเงิน หยอดกระปุกมาถวายให้กับพันธกิจของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ท่านทำอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลา 5 ปี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 ศจ.เดชา อังคศุภรกุล ได้เล่าให้ฟังว่าในปี 2014 หลังจากที่ท่านเกษียณอายุจากการเป็นศาสนาจารย์ประจำคริสตจักรใจสมาน และจากผู้ประสานงานองค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย ท่านคิดเสมอว่าหลังเกษียณท่านจะทำอย่างไรถึงจะได้มีส่วนร่วมในการถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้า  เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่รักในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า มักชอบตั้งคำถามหาคำตอบในการศึกษาพระคัมภีร์ เพราะท่านเชื่อว่าการตั้งคำถามจะช่วยกระตุ้นให้ท่องจำถ้อยคำของพระเจ้าได้ดีขึ้น ท่านจึงได้สนใจที่จะถวายเพื่อการแข่งขันพระคัมภีร์ “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ที่จัดโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แม้ท่านไม่ได้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำใดๆ มีเพียงรายได้จากการถูกรับเชิญเทศนาในคริสตจักรและงานต่างๆ ทุกครั้งที่ท่านได้เงินทอนจากขึ้นรถเมล์ หรือจากการซื้อของใช้ส่วนตัวในห้างสรรพสินค้า ท่านจะนำเงินทอนมาหยอดกระปุกนี้ (บางครั้งภรรยากับลูกก็ร่วมถวายด้วย)  ท่านบอกว่านี่เป็นเงินที่นอกเหนือจากการถวายสิบลด ซึ่งไม่เคยนับว่าได้เท่าไหร่ พอกระปุกใกล้เต็มก็จะนำมาถวายให้กับสมาคมฯ บางครั้งฝากคนอื่นมาบ้าง บางครั้งนำมาให้ในงานสมัชชาสมาคมฯ แล้วแต่โอกาส มีบางครั้งแบ่งเงินในกระปุกนี้ถวายเพื่อการบุกเบิกคริสตจักร หรือการขยายพันธกิจของพระเจ้า แต่หลักๆ แล้วยังคงถวายให้กับสมาคมฯ  ท่านยังฝากหนุนใจต่ออีกว่า เหรียญมีค่าถ้าเรานำมาใช้ อย่าคิดว่าเหรียญมีค่าน้อยแล้ววางกระจัดกระจาย ตกหล่นเกะกะบ้าง ถ้าเราเอาเหรียญมารวมกันก็จะเป็นจำนวนเงินที่นำมาถวายได้

สมาคมฯ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเลี้ยงดูผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระองค์ในของเล็กน้อย  ศจ.เดชา อังคศุภรกุล ไม่ได้มีเงินเดือนประจำหรือรายได้ประจำจากที่ไหน แต่ตั้งแต่ท่านเกษียณ ถูกรับเชิญเทศนาเต็มตลอดทั้งปี 47 สัปดาห์

ลูกา 6:38   “จงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสั่นแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่าน เพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไร ท่านก็จะได้รับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกัน