ศาสนาจารย์พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นแรก ของประเทศไทย

ศาสนาจารย์พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นแรก ของประเทศไทย

ความรู้สึกการเป็นอาลักษณ์ในโครงการอาลักษณ์จิ๋ว และ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021”


ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสสมัครการเป็นอาลักษณ์คัดลอกพระธรรมดาเนียลบทที่ 1-6” โดยการเชิญชวนจากสมาคมพระคริสตธรรมไทย  ครั้งแรกก็รับปากไปเพราะความเกรงใจ  เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นคุณย่าวัย 70 ปี ต้องดูแลหลาน 3 คน (หลานสาว 5 ขวบ หลานชาย 2 ขวบ และหลานชายคนเล็ก 5 เดือนจะเอาเวลาที่ไหนมาคัดลอก ถ้ามีเวลาว่างก็ต้องเตรียมคำเทศนา และทำงานอย่างอื่น  แต่เป็นคนที่รับปากทำอะไรแล้ว จะต้องทำตามที่พูด จึงวางแผนคัดลอกในวันที่ 11-15 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์  ข้าพเจ้าเป็นคนใจร้อน ทำอะไรจะต้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ในที่สุดก็เขียนจนครบ 6 บท

บทเรียนที่ได้รับจากการเป็นอาลักษณ์ในครั้งแรก (และครั้งเดียว)

 1. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงใช้คนกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่เป็นอาลักษณ์  คัดลอกพระคัมภีร์จากต้นฉบับ ซึ่งเป็นคนที่สัตย์ซื่อ ใจนิ่ง รับผิดชอบต่อการทำงานของพระเจ้า  จึงทำให้เรามีพระคัมภีร์ที่ถูกต้องตามต้นฉบับไว้อ่านจนถึงทุกวันนี้  ถ้าคนเหล่านี้เป็นคนใจร้อนอย่างข้าพเจ้า จะมีการเขียนผิดๆถูกๆตกๆหล่นๆ เพิ่มคำลดคำ  ทำให้เสียเวลาในการแก้ไขซ่อมแซมทีหลังช้าๆได้พร้าเล่มงาม
 2. ด้วยวัยและหน้าที่การงานและยุคสมัย เราใช้คอมพิวเตอร์กันทั้งนั้น ดังนั้น การมานั่งคัดลอกภาษาไทยด้วยปากกา  คัดลอกให้มีหัวมีหาง มีสระมีวรรณยุกต์  เขียนตัวใหญ่บ้างเล็กบ้าง ไม่มีความสม่ำเสมอ  มันสื่อถึงใจที่ไม่นิ่งของคนเขียน ขอบอกว่ามันเมื่อยมือ เมื่อยนิ้วจริงๆ
 3. หากจะแข่งขันการเป็นอาลักษณ์  ควรจัดเวลาส่วนตัวในการคัดลอกให้ยาวนานกว่านี้  ค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆ ผลงานจะดีกว่าการเร่งรีบทำในเวลาเพียงไม่กี่วัน
 4. การวางแผนเรื่องรูปภาพประกอบ ข้าพเจ้าจะกำหนดว่าแต่ละบทควรจะมีรูปอะไรที่เป็นจุดเด่นของบทนั้นๆ และในการเขียนแต่ละบท ก็จะเน้นคำที่สำคัญโดยการใส่สีสันเพื่อให้โดดเด่น  มองมุมบวกก็มีสีสรรสวยงามดี มองอีกมุมหนึ่งก็ดูลิเกดีนะ สรุปคือตั้งใจทำให้สวยเท่าที่จะทำได้
 5. การอ่านพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมครั้งนี้เป็นการถูกบังคับให้อ่านและเขียนพระธรรมดาเนียล ขอบอกว่าเป็นประโยชน์มาก ไม่เพียงแค่การคัดลอก แต่ได้บทเรียนจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากพระธรรม  6 บทนี้  ทำให้เราเห็นความเชื่อของบุคคลที่รักยำเกรงเชื่อฟังพระเจ้า ดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า แม้ชีวิตก็ยอมเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์
 6. ขอให้ทุกท่านที่เป็นอาลักษณ์ ไม่ว่าในรุ่นใด ไม่ว่าท่านจะได้รางวัลหรือไม่ ที่แน่ๆ ท่านได้ทิพย์อาหารและพระพรจากพระธรรม 6 บทนี้อย่างแน่นอน
 7. ขอให้กำลังใจแก่สมาคมพระคริสตธรรมไทยในการจัดการแข่งขันพระคัมภีร์ในรูปแบบต่างๆ   เพื่อกระตุ้นให้ผู้เชื่อทั้งหลายรักในการอ่านพระวจนะ  มีความเชื่อที่เพิ่มพูนและเข้มแข็งขึ้น เชื่อฟังและทำตามพระวจนะ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสมาคมพระคริสตธรรมไทยและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกๆท่าน

 • ศาสนาจารย์พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นแรก ของประเทศไทย

 • ความถูกต้อง 50%
 • ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 20%
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20%
 • ด้านพัฒนาการ 10%


คำพยานจากผู้สมัครแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ระดับประเทศ ปี 2021

 • ได้ดูคลิปเปิดตัวโครงการอาลักษณ์จิ๋ว และอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021 ทำให้รู้สึกสนใจอยากลองทำบ้าง น่าสนุก และเป็นโครงการที่ดี นอกจากจะได้อ่านพระคัมภีร์แล้ว ยังได้มีโอกาสเขียนลงไปในสมุดที่เราจะสร้างสรรค์ขึ้นมาอีกด้วย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโครงการดีๆ ค่ะ 
 •  มีความผูกพันกับพระธรรมดาเนียล มีความเชื่อที่มั่นคงเหมือนดาเนียล มีความไม่สมบูรณ์ที่จะต้องบังคับมือ มีความลำบากในการเขียนแต่ยินดีทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า
 • เพราะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยอยากลองทำดูค่ะ
 • เพิ่มประสบการณ์ดีๆ ในชีวิต+ได้ใช้เวลากับพระเจ้าในรูปแบบใหม่
 • อยากใกล้ชิดกับพระเจ้าอาศัยการอ่านและคัดลอกข้อพระคัมภีร์ อีกทั้งพระองค์ทรงให้เวลาและโอกาสในการเข้าแข่งขัน
 • อยากลองฝึกความอดทนผ่านการคัดลอกพระคัมภีร์
 • เพราะว่าพระเจ้าทรงให้โอกาสให้เราได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ขอขอบคุณพระเจ้า

สมาคมฯ ขอขอบคุณพระเจ้า และขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า สำหรับทุกท่านที่มีส่วนร่วมรับพระพร