ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์

ศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์

  

ร่วมโครงการ ส่งต่อความรัก กับศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบหนังสือ “ชีวิตที่เป็นไท” (หนังสือคำพยานชีวิต) จำนวน  2,500 เล่ม ให้กับโครงการ “#Share The Love Forward ส่งต่อความรัก ซึ่งเป็นโครงการมอบถุงยังชีพ สื่อสิ่งพิมพ์ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  เมื่อวันที่ 24 เมษายน และ 6 พฤษภาคม 2020 โครงการนี้จัดขึ้นโดย ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทย คริสตจักรแห่งความสุข คริสตจักรนิมิตใหม่  และคริสตจักรต่างๆ  โดยมีคุณสุรัตนนาวี  ภัทรานุกุล รองผู้อำนวยการศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบหนังสือ ร่วมถวายสนับสนุน โครงการ “ตาสว่างด้วยน้ำผึ้ง และพระวจนะ” โควิด 19