สมาคมพระคริสตธรรมไทยมอบพระคัมภีร์ ไทย-อังกฤษ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอิ่มใจ

สมาคมพระคริสตธรรมไทยมอบพระคัมภีร์ ไทย-อังกฤษ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอิ่มใจ

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอบคุณพระเจ้าที่โครงการพระคัมภีร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส มีส่วนสนับสนุนจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในชีวิตของเยาวชนที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอิ่มใจ ด้วยการมอบสิทธิ์พิเศษให้แก่เยาวชน ทั้ง 24 คน ให้เป็นเจ้าของพระคัมภีร์ ภาษาไทย-อังกฤษ จำนวนคนละ 1 เล่ม เพื่อเป็นการปลูกฝังและฝึกฝนยาวชนให้จดจำถ้อยคำพระเจ้าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ในงานรับใช้พระเจ้าในอนาคต ตามความตั้งใจของอาจารย์สันติภาพ เอี่ยมสะอาด อนุศาสก สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอิ่มใจ จ.เชียงใหม่

ท่านสามารถร่วมเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จของผู้ด้อยโอกาส ผ่านทางการถวาย “พระคัมภีร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส” (คลิก)
สมาคมฯ ขอเป็นส่วนหนี่งในการสนับสนุนจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จในชีวิตของเยาวชน


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการ พระคัมภีร์เพื่อผู้ด้อยโอกาส” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงเทพ 138-0-86415-5

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Bangkok Bank Account number : 138-0-86415-5