สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ ศาสนาจารย์สมร เรืองชาญ

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ
ศาสนาจารย์สมร เรืองชาญ
กรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991-2000

.
.
.
.
.
สมาคมฯ ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ ศาสนาจารย์สมร เรืองชาญ
ศาสนาจารย์สมร เรืองชาญ อดีตกรรมการอำนวยการ สมาคมพระคริสตธรรมไทยในปี 1991 – 2000 ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2021 สิริอายุ 71 ปี ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้ไปร่วมงานและเทศนาในพิธีไว้อาลัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 19.00 น. ณ คริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่าน และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าปลอบประโลมใจสมาชิกทุกคนในครอบครัว
.
ประวัติศาสนาจารย์สมร เรืองชาญ
 • ศาสนาจารย์สมร เรืองชาญ เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1950 (นับถึงวันนี้ ท่านอายุ 71 ปี)
 • ครอบครัว เกิดที่ จ.ขอนแก่น ในครอบครัวคริสเตียน บิดาของท่าน (นายแท่ง เรืองชาญ) เป็นศาสนจารย์ที่คริสตจักรกาฬสินธุ์
 • ท่านสมรสกับนางจิรารัศมี เรืองชาญ ผู้ช่วยอนุศาสก รพ.กรุงเทพคริสเตียน
 • มีบุตร 2 คน คือนายณัฐภัทร เรืองชาญ (โจชัวส์) และนางสราลี ยงปิยะกุล (ลิเดีย)
ประวัติการศึกษาและการทำงาน
 • ท่านจบจากโรงเรียนพระคริสต์ธรรม Christian and Missionary Alliance (CMA MISSION)
 • ช่วงปี ค.ศ. 1971- 1980 เป็นหัวหน้าแผนกติดตามผลและผู้ช่วยผู้อำนวยการ Far East Broadcasting Company (F.E.B.C) ของสำนักงานผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
 • ในปี ค.ศ.1979 เข้ารับการอบรมพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจาก THE COMMITTEE FOR CLINICAL PASTORAL EDUCATION (CPE)
 • ในปี ค.ศ.1980 เป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรคะนาอันแบ๊บติสต์
 • ในปี ค.ศ.1984 ศาสนาจารย์นีระ กำแหงส่อง หัวหน้าแผนกศาสนกิจโรงพยาบาลในสมัยนั้น ได้ทาบทามศาสนาจารย์สมร มาเป็นผู้ช่วยอนุศาสกโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
  • ศาสนาจารย์สมรเป็นผู้ที่มีความสนใจทางด้านงานประชาสัมพันธ์ การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ จึงได้ ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรการอบรม “เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง” รุ่นที่พิเศษ 15 (ในปีเดียวกันที่เข้าทำงานในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน)ในปี ค.ศ.1985 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสนาจารย์ และตำแหน่งรักษาการหัวหน้าแผนกศาสนกิจ ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ท่านได้ทำหน้าที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วย เป็นผู้ประกาศ/จัดรายการเสียงตามสายภายใน โรงพยาบาล / เทศนาและเป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษหลายแห่ง
 • ในปี ค.ศ.1987 ท่านได้รับตำแหน่งเป็นอนุศาสกประจำโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน และเป็นคณะกรรมการใน โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนแหลายกรรมการและหลายวาระ อาทิเช่น กรรมการบริหารภายใน กรรมการ ศาสนกิจ กรรมการกองบรรณาธิการสารโรงพยาบาล เป็นต้น
 • เป็นกรรมการบริหาร THE MELODY CORPORATION CO., LTD ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาในการจัดรายการบันเทิง
 • ในปี ค.ศ.1991-2000 เป็นกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย
 • เขียนหนังสือ เพื่อการประกาศ : ครอบครัว ชื่อหนังสือ “วิธีถนอมรัก” ขององค์กรก้าวไปสู่ความสว่าง (Journey into Light) และอีกหลายเล่ม
ศาสนาจารย์สมร เรืองชาญ เป็นผู้ที่ทุ่มเททำงานและถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดเวลาที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จนในปี ค.ศ.2001 ท่านป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ และเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 20 ปี จนกระทั่งในวันที่ 26 มกราคม ค.ศ.2021 เวลา 23.15 น. ท่านได้พักสงบในอ้อมอกของพระเจ้า