สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ คุณมาลินี เรือนคำ

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ
คุณมาลินี เรือนคำ

คุณมาลินี เรือนคำ หรือป้าติ้น ของเรา ท่านได้ร่วมรับใช้พระเจ้ากับสมาคมพระคริสตธรรมไทยในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายแปล ท่านเป็นแบบอย่างของการอุทิศตัว เสียสละ ทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้พันธกิจดำเนินต่อไปอย่างดีที่สุด โดยไม่ย่อท้อนับเป็นแบบอย่างการรับใช้ที่ควรแก่การยกย่องและนำไปปฏิบัติ ท่านพักสงบในพระเจ้าเมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2021 ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สิริอายุ 75 ปี ขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมใจแก่สามี และลูกหลานทุกคนของท่าน

  • ภาพ ร.อ.รัฐ เลขวัต