สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวตรีคูณสถิต

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวตรีคูณสถิต

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวตรีคูณสถิต ในการจากไปของอาจารย์พรชนก ตรีคูณสถิต ผู้ร่วมพันธกิจการเขียนพระคัมภีร์ฉบับศึกษากับสมาคมฯ แม้งานเขียนของท่านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในโลกนี้ แต่เราเชื่อว่าวิญญาณจิตของท่านจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอน สมาคมฯ ขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้

ด้วยความอาลัยเป็นอย่างยิ่ง
8 สิงหาคม 2022