สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบพระคัมภีร์ภาษาอาข่า

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบพระคัมภีร์ภาษาอาข่า

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2021 ที่ผ่านมา สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบพระคัมภีร์ภาษาอาข่าจำนวน 200 เล่ม ให้กับคริสตจักรอาข่า เชียงใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยสนับสนุนพันธกิจของคริสตจักรในการนมัสการพระเจ้า คริสตจักรมีสมาชิกที่เป็นชาติพันธุ์อาข่า นมัสการโดยใช้ภาษาอาข่าเป็นหลัก สมาคมฯ หวังว่าการนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสมาชิกคริสตจักรอาข่าเชียงใหม่ ขอพระเจ้าอวยพระพรการนมัสการและการเรียนรู้พระวจนะของพระองค์ให้เกิดผลมากมายต่อไป


ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงศรี เลขที่บัญชี 154-1-17050-5

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungsri Account number : 154-1-17050-5