สมาคมฯ ได้มอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล “อาลักษณ์จิ๋ว” 9-20

สมาคมฯ ได้มอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล “อาลักษณ์จิ๋ว”

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้นำใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล ไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2020 คริสตจักรมหาพร

 

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2020 คริสตจักรสวนหลวง

 

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2020 คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ

 

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 2020 คริสตจักรภูเก็ต ท่าแครง จ.ภูเก็ต

 

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2020 คริสตจักรจีนเชียงใหม่(ฟ้าฮ่าม) จ.เชียงใหม่

 

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2020 คริสตจักรนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2020 คริสตจักรซีโอน

 

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2020 คริสตจักรนิมิตใหม่

 

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน ค.ศ. 2020 คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ

 

วันพุธที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2020 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่