สมาชิกคริสตจักรที่ 5 วัฒนา คณะกรรมการตรวจให้คะแนนรอบที่ 2

บรรยากาศสมาชิกคริสตจักรที่ 5 วัฒนา คณะกรรมการตรวจให้คะแนนรอบที่ 2

ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2021 ณ อาคารพระอาจวิทยาคม อธิษฐานเปิดโดย อ.วรรณดี คันธวงศ์
สมาคมพระคริสตธรรมไทยขอขอบคุณ คริสตจักรที่ 5 วัฒนาที่ให้เกียรติสมาคมฯร่วมรับใช้ในพันธกิจของสมาคมฯ

ร่วมสนันสนุนโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2021
ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3
ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย
ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 064-1370235 หรือ 02-2798341
สมาคมพระคริสตธรรมไทย
319/52-55 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00​​-16.00น.