สามคูณสามได้เท่าไร?

สามคูณสามได้เท่าไร?

เพื่อน 3 คน ทดสอบความจำอยู่ด้วยกัน

หมอถามคนแรกว่า

“สามคูณสามได้เท่าไร?”

          “274”

          “อืม…..” หมอหันไปถามคนที่ 2 ว่า

          “3 x 3 ได้เท่าไร?”

          “วันอังคาร”

“3 x 3 ได้เท่าไร?” หมอถามคนที่ 3

          “ 9 ครับ”

“ดีมาก”  หมอชม พลางถามต่อไปว่า   “คำนวนได้อย่างครับถึงได้คำตอบเช่นนี้?”

“ง่ายมาก ผมแค่เอา 274 ตั้งแล้วหารด้วยวันอังคารครับ!”

ไม่รู้ว่าในชีวิตจริงของคุณ  คุณเคยเจอคณิตศาสตร์แบบแปลก ๆ อย่างเรื่องข้างต้นบ้างหรือไม่?

จากอุทาหรณ์ข้างต้น แม้ไม่เข้าใจกระบวนการของการหาคำตอบ แต่ที่น่าทึ่งก็คือ   คำตอบที่ได้รับนั้น เป็นคำตอบที่ถูกต้อง!

ชีวิตของเราก็เช่นกัน เราอาจไม่เข้าใจหลายเหตุการณ์ในชีวิตของเรา แต่หากเราไว้วางใจในพระเจ้า ผลลัพธ์ในบั้นปลายมักจะกลับกลายเป็นผลดีอยู่เสมอ

ดุจดังที่ อัครสาวกเปาโล เคยกล่าวไว้ว่า…

“เรารู้ว่า พระเจ้า ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือ คนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”1  ( We  know that in all things God works for good with those who love Him, those whom He has called according to His purpose. )

เราต้องตระหนักเสมอว่า ……..พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งคณิตศาสตร์ฝ่ายวิญญาณ ซึ่งแตกต่างจากคณิตศาสตร์ทางฝ่ายโลกอย่างชัดแจ้ง!

อย่างเช่น   หลักคณิตศาสตร์ทางโลกมีว่า…

1 + 1 = 2

2 – 1 =1

แต่หลักคณิตศาสตร์ฝ่ายจิตวิญญาณ หรือคณิตศาสตร์แห่งความรักและครอบครัวนั้น ถือว่า

1+1 = ทุกสิ่ง

2-1 = 0 !

หรือ อีกตัวอย่างหนึ่ง

หลักคณิตศาสตร์ทั่วไปถือ

2+5 -5000 = -4993

แต่หลักคณิตศาสตร์ของพระเจ้ากลับเป็น

2+5 = 5000+12

นั่นคือ

ปลา 2 ตัว + ขนมปัง 5 ก้อน = อาหารเลี้ยงคนได้ 5000 คน  + เหลือ 12 กระบุง!

คนที่เคยอ่านพระคัมภีร์ไบเบิ้ลจะเข้าใจเรื่องที่มาของคณิตศาสตร์ฝ่ายวิญญาณข้างต้นเป็นอย่างดี!

นั่นคือ มีฝูงชน 5000 คน ตามมาฟังพระเยซูคริสต์สั่งสอน แล้วถึงเวลาเย็นพวกสาวกจึงเสนอขอพระเยซูให้คนเหล่านั้นกลับบ้านไป

แต่พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาให้บรรดาสาวกของพระองค์ทรงเลี้ยงคนทั้ง 5000 คนนั้น

พวกสาวกตกใจ แต่บังเอิญเด็กคนหนึ่งมีปลา  2  ตัว กับขนมปัง 5 ก้อนติดตัวอยู่ พวกสาวกจึงนำทั้งเด็กและขนมปังกับปลามาหาพระเยซู

“พระเยซูคริสต์ทรงหยิบขนมปังและปลา อธิษฐานแล้วหักส่งให้แจกต่อ ๆ ไป ปรากฎว่า นอกจากจะเลี้ยงคนทั้ง 5000 คน ในวันนั้นได้แล้ว  พวกเขายังเก็บเศษอาหารที่เหลือได้อีก 12 กระบุงเต็ม!”2

บทเรียนที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนสติสอนใจให้เราวางใจพระเจ้า ในยามเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตในชีวิต!

เพราะพระองค์ทรงสามารถใช้พระหัตถ์ของพระองค์แก้ไขสถานการณ์หรือก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ที่รักพระองค์เสมอ!

เชื่อว่าหากวันนี้ คุณรู้จักและรักพระองค์  ไม่วันนี้ก็สักวันหนึ่งในวันหน้า คุณจะมีประสบการณ์กับคณิตศาสตร์มหัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณอย่างแน่นอน!

เชื่อไหมครับ?

1.โรม.8:28, 2.มัทธิว 14:13-21


  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพ Freepik.com