สุขสันต์วันเกิด (Happy Birthday)

สุขสันต์วันเกิด (Happy Birthday)

             เคยมีคนถามว่า เพลงภาษาอังกฤษเพลงอะไรที่มีคนร้องกันมากที่สุดในโลก?

คำตอบก็คือ เพลง “Happy Birthday” (แฮพ’พี เบิร์ด เด)

ไม่ว่าคนชาติไหน ภาษาใด ต่างก็สามารถร้องบทเพลงนี้ได้กันทั้งนั้น เพราะทั้งเพลงมีแค่ Happy Birthday to you! (สุขสันต์วันเกิดแด่คุณ) ประโยคเดียว!

คำว่า “Happy”1  (ความสุข) หมายความว่า

  1. “ความรู้สึก, การสำแดงหรือการแสดงออกถึงความยินดี”

(feeling, showing, or expressing joy; pleased)

  1. “เป็นเหตุให้ยินดีหรือชื่นชม”

(causing joy or gladness)

  1. “ลักษณะของโชคดีหรือโชคลาภ”

(characterized by good luck; fortunate)

คำว่า “Happy” นี้มาจากรากศัพท์ของภาษาอังกฤษสมัยกลางว่า “hap” ที่แปลว่า …

  1. ”โชค” (Fortune) หรือ “โอกาส”(Chance)
  2. “สิ่งที่เกิดขึ้น” (A happening; occurrence)2

อย่างไรก็ตาม ความสุข ( happiness) มีทั้งของแท้และของปลอม!

“ความสุขปลอม” จะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่น่ายินดีที่มากระทบสัมผัส 5 ของเรา นั่นคือ ถ้าตาของเรามองเห็นสิ่งสวยงาม, หูฟังสิ่งที่ไพเราะ, จมูกได้กลิ่นหอม, ปากได้รับประทานของอร่อย และกายได้สัมผัสกับสิ่งที่พึงพอใจ เราก็จะรู้สึกมีความสุข  แต่ถ้าปราศจากสิ่งดังกล่าวหรือต้องเผชิญกับสิ่งที่ตรงข้ามกับที่พูดมา… ความสุข ก็จะหายวับไปในทันใด!

แต่ ความสุขแท้ นั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน (จิตใจ) ของเรา ซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลนิยมเรียกว่า ความสันติสุข (Peace)!

“ความสุขแท้” หรือ “สันติสุข” นี้จะได้รับมาจากองค์พระเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์!

พระคริสต์เจ้าตรัสว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย” 3

ความสุข หรือสันติสุขดังกล่าวนี้ จะไม่มีสิ่งใดมาพรากไปจากเราได้ ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างนั้นจะเปลี่ยนแปลง หรือเลวลงกว่าเดิมมากเพียงใดก็ตาม!

พูดง่าย ๆ ว่า ไม่ว่าค่าเงินบาทจะขึ้นหรือลงอีกเท่าไร หรือเราจะตกงานอีกสักนานเท่าใด ก็ไม่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์!

ส่วนความสุข (Happiness) ก็ไม่ได้อยู่ไกล  เพราะว่า มันอยู่กับเราแล้วตลอดเวลา เหมือนกับที่มีคำกล่าวไว้ว่า

  1. Collins English Dictionary 2. The American Heritage Dictionary
  2. พระธรรมยอห์น 14:27

“Happiness can never be found, because it was never lost.”

(ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องหาให้พบ เพราะว่าความสุขไม่เคยสูญหายไปไหนเลย)

ดังนั้น อย่าให้เราทำตัวเหมือนกับคนที่สูญเสียความสุข!

ถ้าชีวิตของเราไม่พบความสุขบนเส้นทางที่เรากำลังเดินไปเราก็คงจะไม่พบความสุขนั้นที่สุดปลายของเส้นทางเช่นกัน!

ดังนั้น อย่าเสียเวลากับการไปแสวงหาความสุขที่ปลายทาง เพราะคุณมีอยู่แล้วในตัวคุณ!

เราต้องเข้าใจว่า “ความสุข” คือ “เจตคติทางความคิดที่สมบูรณ์, น้ำใจที่ซาบซึ้ง, จิตสำนึกที่แจ่มกระจ่าง และจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก”!

(Happiness is a healthy mental attitude, a grateful spirit, a clear conscience, and a heart full of love.)

ดังนั้น จงตระหนักว่า… “ความสุข ไม่ใช่สิ่งที่คุณมีอยู่ในมือ แต่เป็นสิ่งที่คุณมีอยู่ในหัวใจ”!

(Happiness is not something you have in your hands; it is something you carry in your heart.)

และความสุข ที่จะอยู่กับเราอย่างยั่งยืน ก็คือ ความสุขที่เราเต็มใจแจกจ่ายออกไป ให้แก่คนอื่น ๆ     เหมือนกับคำกล่าวว่า “วิธีที่จะมีความสุขและสันติสุขในความคิดที่แน่นอนที่สุดก็คือ จงให้สิ่งเหล่านั้นแก่ใครบางคน”  (The surest way to have happiness and peace of mind is to give them to someone else.)

ถ้าเรากระทำตามคำแนะนำข้างบนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระโอกาสวันเกิด (Birthday) หรือคล้ายวันเกิดของเรา หรือของผู้อื่น  โลกนี้จะมีบรรยากาศน่าอภิรมย์มากขึ้นเป็นทวีคูณ!

ด้วยเหตุนี้ บทเพลง “Happy Birthday to you” จึงไม่ควรห่างหายไปจากริมฝีปากของเรา

เพราะ “ความสุข เป็นเหมือนกับ ไข้หวัด” ที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว!

วันนี้มีใครติดเชื้อ ความสุข” (Happiness) นี้จากคุณบ้างแล้วหรือยัง?


  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพ Freepik.com