หนังสือพิมพ์อุดมสาร ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

หนังสือพิมพ์อุดมสาร ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

ข่าวการมอบใบประกาศนียบัตรซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2021 ในหนังสือพิมพ์อุดมสาร ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่46 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 23*-29 มกราคม 2022

 


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3