หนังสือเด็ก “หนูชอบไบเบิ้ล!”

หนังสือเด็ก “หนูชอบไบเบิ้ล!”

หนังสือพระคัมภีร์สำหรับเด็ก พิมพ์ 4 ตลอดเล่ม เนื้อหาครอบคลุมพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ มีสรุปเนื้อหาเป็นตอนๆ และ แทรกภาพประกอบเป็นการ์ตูน ลายเส้นน่ารักๆ ตัวหนังสือโต อ่านสบายตา ราคาเล่มละ 400 บาท สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 094-493-3133 line: tbsbookshop