หนังสือเพิ่มค่า เงินคุณ

หนังสือเพิ่มค่า เงินคุณ

ทรัพย์สิน เงินทองต่างๆ ที่เรามีใช้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนของพระเจ้าที่มอบให้เราดูแล เราจะบริหารจัดการอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การมีระเบียบวินัยทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญเราจะฝึกฝนอย่างไร ราคาเล่มละ 200 บาท สั่งซื้อ ได้ที่ https://is.gd/f01Nw0 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : tbsbookshop