หนังสือเมื่อคนที่รักจากไป จะรับมืออย่างไร

หนังสือจากชุด เพื่อนช่วยเพื่อน ให้กำลังใจเมื่อยามท้อแท้ การสูญเสียเป็นความจริงที่เราไม่อยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว จะรับมือกับสถานการณ์นั้นๆ อย่างไร เราในฐานะบุคคลที่ 3 จะมีส่วนให้การหนุนน้ำใจอย่างไรให้ช่วงเวลาเลวร้ายนั้นผ่านพ้นไปจากเพื่อน พ่อ แม่ พี่ น้อง ได้

#สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 094-493-3133 หรือ line:tbsbookshop