หนังสือ “มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา”

หนังสือ “มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา”

หนังสือที่รวบรวมข้อพระธรรมจากในพระคัมภีร์เป็นหมวดเรื่อง 44 เรื่อง เช่น การให้อภัย การยอมรับ การแต่งงาน ความจริง ความเข้มแข็ง ความชอบธรรม ความกล้าหาญ ความถ่อมใจ ฯลฯ พิมพ์ด้วยกระดาษพระคัมภีร์อย่างดี ราคาเล่มละ 150 บาท สอบถามเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อ โทร 094-493-3133 Line : tbsbookshop