หนังสือ “รับพระพร 365 วัน” ฉบับที่ 1/2020

หนังสือรับพระพร 365 วัน

โครงการ มอบหนังสือรับพระพร 365 วันเป็นหนังสือเฝ้าเดี่ยวสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงระดับมัธยม โดยผู้มีภาระใจจากฮ่องกงคือ คุณเกรซ หว่อง ได้ถวายหนังสือรับพระพร 365 วัน จำนวน 5,000 เล่ม โดยทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้เป็นตัวกลางในการส่งมอบหนังสือรับพระพรฯ ให้แก่ หน่วยงาน องค์กร และคริสตจักร ที่มีความต้องการและมีความขาดแคลนในด้านสื่อการเรียนการสอนวรีฯ เพื่อนำไปใช้ในการเสริมสร้างรากฐานจิตวิญญาณให้แก่เด็กๆ เหล่านั้นให้เข้มแข็ง และได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตแต่ละวันไปกับพระเจ้า ซึ่งในหนังสือเฝ้าเดี่ยวนั้นประกอบไปด้วย เรื่องราวที่เข้าใจง่าย และคำอธิษฐานสั้นๆ ควบคู่ไปกับคติสอนใจประจำวัน