หนังสือ Ready, Set, Find ภาษาอังกฤษ

หนังสือ Ready, Set, Find ภาษาอังกฤษ

หนังสือภาษาอังกฤษ เนื้อหาสรุปใจความจากพระคัมภีร์ ตัวอักษรใหญ่ มีคำศัพท์ง่ายๆ สำหรับเด็ก เหมาะสำหรับเด็กเล็กอายุ 1 – 7 ปี พิมพ์ 4 สี บนกระดาษแข็ง (Broad Book) มีทั้งหมด 10 ปก เล่มละ 300 บาท
#สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูล ได้ที่ 094-493-3133 หรือ line : tbsbookshop