ห้องรับแขก คุณชลิดา เถาว์ชาลี (นก)

ห้องรับแขก คุณชลิดา เถาว์ชาลี (นก)

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศคริสตสายสัมพันธ์ ในช่วง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ประจำปี 1999 ซึ่งฉบับนี้ ทางห้องรับแขกของเรามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

ที่มีโอกาสได้ต้อนรับสาวงาม ที่งามอย่างมีคุณค่า มีความสวย การันตี ด้วยตำแหน่ง นางสาวไทยประจำปี 2541 คุณชลิดา เถาว์ชาลี ชื่อเล่นว่า “นก” เมื่อมีโอกาสดีขนาดนี้จะปล่อยโอกาสได้อย่างไร ห้องรับแขกของเราก็ไม่รอช้ารีบชวนเธอมาสนทนาพาที ด้วยเรามาเริ่มจากตำแหน่งนางสาวไทย ของเธอซึ่งเป็นภาระอันหนักพอสมควรของผู้หญิงที่เป็นตัวแทนของประเทศชาติว่าเธอรู้สึกอย่างไร เราไปคุยกับเธอกันเลยค่ะ

สมาคมฯ : ชีวิตของการเป็นนางสาวไทยเป็นอย่างไรบ้าง ?
ชลิดา : ชีวิตเปลี่ยนไปมาก ต้องมีความรับผิดชอบสูงและ ต้องอดทนต่อหลายสิ่งที่ประดังเข้ามาในชีวิต มีการปรับตัว พอสมควรที่จะต้องเปลี่ยนบทบาทของตนมารับหน้าที่ ในการ เป็นตัวแทนของประเทศเป็นภาระที่หนักมาก แต่ก็มีความสุข เพราะว่าได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

สมาคมฯ : ชีวิตช่วงหนึ่งของคุณชลิดา ได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ มาเป็นเวลาพอสมควร การใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง?
ชลิดา : เป็นชีวิตของคนไทยในสังคมอเมริกัน ชีวิตค่อนข้าง เรียบง่าย และมีอิสระมาก ที่สำคัญได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแบบพร้อม หน้าพร้อมตา

สมาคมฯ : เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการมาเป็นคริสเตียน คุณชลิดารู้จักกับพระเจ้าได้อย่างไรและเมื่อไหร่ ?
ชลิดา : รู้จักกับพระเจ้าเพราะคุณแม่ โดยการที่ท่านชวนไปโบสถ์ ทุกๆ อาทิตย์ มีการนมัสการ การอธิษฐาน สิ่งเหล่านี้ทำให้ดิฉัน เองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของชีวิต แม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามา แต่เชื่อว่าพระเจ้าทรงให้ผ่านพ้นไปได้ และรับเชื่อในปี คศ.1993 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สมาคมฯ : ทุกคนในครอบครัวเป็นคริสเตียนด้วยหรือเปล่า ?
ชลิดา : เป็นคริสเตียนทั้งครอบครัว ทั้งคุณพ่อคุณแม่ น้องสาว และก็ตัวดิฉัน

สมาคมฯ : ตอนที่อยู่สหรัฐอเมริกาไปนมัสการที่ไหน?
ชลิดา : ที่GOOD NEWS CHURCHและคริสตจักรไทยในCHICAGO

สมาคมฯ : ปัจจุบันไปนมัสการที่ไหน?
ชลิดา : นมัสการที่คริสตจักรมหาพรสุขุมวิท 10

สมาคมฯ : รู้จักสมาคมฯได้อย่างไร ?
ชลิดา : คุณอัญชลี จงคดีกิจ (พี่ปุ๊) แนะนำให้มาซื้อพระคัมภีร์ที่สมาคมฯ ก็เลยรู้จักสมาคมพระคริสตธรรมไทย

สมาคมฯ : ความรู้สึกที่มีต่อพระคัมภีร์เป็นอย่างไรบ้าง?
ชลิดา : เป็นสิ่งมีค่ามากเป็นหนังสือคู่มือในการดำรงชีวิต ของคริสเตียนทุกคน

สมาคมฯ : อ่านพระคัมภีร์แล้วพระวจนะของพระเจ้าทำงานในจิตใจ อะไรบ้าง?
ชลิดา : เกิดความเชื่อ ความมั่นใจ มีความหวัง และกำลังใจที่จะ ดำเนินชีวิตต่อไป

สมาคมฯ : อยากให้แบ่งปันพระคัมภีร์ตอนที่ประทับใจ?
ชลิดา : พระธรรมเอเฟซัส 6 : 10-20 เรื่องยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า มี รายละเอียดบางตอนว่า “จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้าน ยุทธอุบายของพญามารได้ เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับ เทพผู้ปกครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในสถานฟ้าอากาศ เหตุ ฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุด ของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้ว จะอยู่อย่างมั่นคงได้”

สมาคมฯ : ท้ายนี้อยากให้ฝากคำหนุนใจสำหรับคริสตชนทั่วไป?
ชลิดา : ให้มีความเชื่อในพระเจ้า ศึกษาพระคัมภีร์หนุนใจกันร่วมกันประกาศ ถึงความรักอันมั่นคงที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์เพราะพระองค์เป็นทางสว่างแห่งชีวิต

“ห้องรับแขก”ของเราประทับใจมากสำหรับทุกคำแบ่งปันของเธอ ความเชื่ออย่างมั่นคงและอยู่ในทางอันชอบธรรมของพระเจ้า ขอขอบคุณ คุณชลิดา เถาว์ชาลี เป็นอย่างมากที่สละเวลามาแบ่งปัน ให้ข้อคิดที่มีค่าและเป็นที่หนุนใจ

  • คุณชลิดา เถาว์ชาลี (นก)
  • ภาพ www.health-society.com