อย่าให้เราหลงรักตัวเองจนขาดสติ

อย่าให้เราหลงรักตัวเองจนขาดสติ

อย่าให้เราทรนงหยิ่งผยองคิดว่าเรา
เป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด
เพราะว่า ในความเป็นจริง เราก็เป็นแค่คนๆหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบ เช่นกัน

ใช่ เราอาจหลงคิดว่าเราดีกว่าคนอื่น เมื่อเราเอาด้านเด่นของเราไปเปรียบเทียบกับด้านด้อยของเขา

และมองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นในเรื่องหนึ่ง
แต่มองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเราเองในอีกเรื่องหนึ่ง
เราก็เลยดูถูก และ ตัดสินเขา

แต่เราจะโกรธมาก หากว่ามีใครมาชี้จุดผิดพลาดของเราให้เห็น

ดังนั้น หากเราจะรักตัวเอง ชื่นชมกับตัวเอง เราก็ควรทำเช่นเดียวกันนั้นกับผู้อื่นด้วยเช่นกัน

อย่าลืม เราต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนเรารักตัวเองด้วย พระเจ้าจึงจะทรงพอพระทัย!

  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพประกอบจาก freepik

มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท