อาจารย์ กนก ลีฬหเกรียงไกร แนะนำอ่านพระคัมภีร์

อาจารย์ กนก ลีฬหเกรียงไกร แนะนำอ่านพระคัมภีร์

ปีละครั้ง ณ จุดเริ่มต้นของปี ผมจะอ่านพระคัมภีร์สักรอบก่อนอ่านหนังสือทั่วไป เป็นแบบนี้ทุกปีๆ ขอบคุณพระเจ้านับวันๆ เนื้อหาถ้อยคำของพระเจ้าเหมือนห้วงน้ำที่ดูเหมือนนิ่ง แต่กลับค่อยๆ เคลื่อนอย่างช้าๆ เข้าไปในจิตใจและความคิดจนสัมผัสได้ถึงความรักความพยายามของพระเจ้าอย่างมากในการนำมนุษย์ที่ล้มลงในบาปให้มีโอกาสกลับตัวกลับใจหันมาหาพระเจ้า ได้รับการช่วยกู้แก้ไข และชีวิตนิรันดร์
การซึมซับของพระวจนะทำให้ผมอดขอบคุณพระเจ้าไม่ได้ จริงๆ บางครั้งก็รู้สึกสงสารพระองค์ในความพยายามที่ไม่ได้รับการตอบรับจากมนุษย์อย่างต่อเนื่องแต่ละยุคสมัย ตอนหนึ่งในพระธรรมอิสยาห์บรรยายถึงแผนการของพระเจ้าที่พระเยซูจะลงมาเพื่อไถ่บาปซึ่งพยากรณ์ไว้ล่วงหน้ากว่า 700 ปี
อิสยาห์‬ ‭53‬:‭4‬-‭7‬ “แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเรา และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตี คือถูกพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเรา ท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพ และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษา เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะ ต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเอง และพระยาห์เวห์ทรงวางความผิดบาป ของเราทุกคนลงบนตัวท่าน ท่านถูกบีบบังคับและถูกข่มใจ ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปาก เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันเช่นใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยเช่นนั้น”
พระเยซูได้คร่ำครวญถึงผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าส่งมาแต่กลับถูกปฏิเสธ
‭‭
ลูกา 13:34 “โอ เย​รู​ซา​เล็มๆ เมือง​ที่​ฆ่า​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​และ​เอา​หิน​ขว้าง​พวก​ที่​ทรง​ใช้​มา​หา​ถึง​ตาย บ่อย​ครั้ง​เรา​ปรารถ​นา​จะ​รวบ​รวม​ลูกๆ ของ​เจ้า​ไว้ เหมือน​แม่​ไก่​ที่​กก​ลูก​อยู่​ใต้​ปีก​ของ​มัน แต่​พวก​เจ้า​ไม่​ยอม”
จนถึงคำพยากรณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ถูกเขียนไว้ในพระธรรมวิวรณ์
วิวรณ์ 22:3-4 “ทุก​สิ่ง​ที่​ถูก​สาป​แช่ง​จะ​ไม่​มี​อีก​ต่อ​ไป พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า​และ​ของ​พระ​เมษ​โป​ดก​จะ​ตั้ง​อยู่​ที่​นั่น และ​บรร​ดา​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ​องค์​จะ​นมัส​การ​พระ​องค์ พวก​เขา​จะ​เห็น​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์ และ​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​จะ​อยู่​บน​หน้า​ผาก​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย”
พระคัมภีร์เป็นหนังสือแห่งชีวิต มีคุณค่าอย่างมาก ไม่เหมือนหนังสือใดใดในโลก เพราะหากเราได้อ่าน เราจะเข้าใจแผนการไถ่ของพระเยซูเพื่อเรา และบังเกิดความเชื่อศรัทธาที่นำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011 (พิมพ์ครั้งที่ 7) โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย ความหนา 1,623 หน้า ระดับความยาก: ปานกลาง เหมาะสำหรับคริสเตียนและผู้ที่สนใจ ผมแนะนำให้อ่านจากหนังสือจริงๆ ที่เป็นกระดาษ เราจะได้ประสบการณ์พิเศษที่ต่างจากอ่านจากแอปพระคัมภีร์หรือกดให้แอปอ่านให้เราฟัง ลองหามาเป็นเจ้าของสักเล่มและอ่านดูครับ