อาจารย์ วรรณดี คันธวงศ์ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นแรกของประเทศไทย I Miss Wandee Kuntawongse, Adult Scribes (First time in Thailand)

อาจารย์ วรรณดี คันธวงศ์ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นแรกของประเทศไทย
Miss Wandee Kuntawongse, Adult Scribes (First time in Thailand)

อาจารย์วันดี คันธวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค..1921 จังหวัดลำปาง เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รุ่นที่ 66 (รุ่นย้ายสถานที่ชั่วคราวไปอยู่ถนนสุริยวงศ์ในสมัยสงครามโลกครั้ง 2) ท่านเคยเป็นครูโรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง แต่จากการเชิญชวนของอาจารย์อายะดา กีรินกุล ให้ท่านมาเป็นครูที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ท่านจึงเป็นครูที่นี่ถึง 40 ปี (ตั้งแต่ปี พ..2488-2528) ท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการครูใหญ่ (ผู้อำนวยการ) ในปี พ..2518-2528 นำพาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2522” โดยได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตรจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.. 2524 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดาฯ ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ และเป็นที่รักเคารพของบรรดาลูกศิษย์มากมาย
Miss Wandee Kuntawongse was born on 17 October 1921 in the province of Lampang. She is an alumna of Wattana Wittaya Academy, class 66 (when the school was temporarily moved to Suriyawong Road during World War II). She had been a teacher at Wichanaree School, Lampang. However, through the invitation by Miss Ayada Kirinkul, she was transferred to Wattana Wittaya Academy and was teaching there for 40 years (1945-1985). Under her leadership as the school manager-headteacher (director) from 1975-1985, the school was awarded “the Outstanding School of 1979” and she received a certificate from His Majesty King Bhumibol Adulyadej on 27 July 1981 at Dusidalai Hall, Chitralada Palace. She was also the President of YWCA, Bangkok. She was loved by her many students.

ครูก็ย่อมเป็นครู
ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู เมื่อครูวรรณดี คันธวงศ์ อายุ 100 ปี ท่านได้ตั้งใจทำสิ่งหนึ่งนั่นคือ การสมัครเข้าแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์กับสมาคมพระคริสตธรรมไทยในโครงการอาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ซึ่งเป็นปีแรกที่สมาคมฯ จัดแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์อาลักษณ์ผู้ใหญ่ โดยท่านเป็นผู้สมัครคนแรกของโครงการฯ จึงนับว่าท่านเป็นผู้สมัครหมายเลข 001 จากบรรดาผู้สมัครรวม 602 คน ท่านเป็นอาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นที่ 1 ของประเทศไทย และเป็นผู้สมัครที่มีอายุมากที่สุดในรุ่นเหตุผลที่ท่านพากเพียรคัดด้วยลายมือตนเองตลอดทั้งเล่มหลังจากที่ไม่ได้ทำการคัดลายมือมาเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้วนั้นก็เพราะว่าท่านต้องการเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ของท่าน ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เสมือนว่าเป็นการคัดแทนนักเรียนวัฒนาวิทยาลัยทุกคน

A teacher is always a teacher
With a spirit of a teacher, when she reached 100 years of age, she decided to join the Bible copying contest known as Young Scribes and Adult Scribes, organised by Thailand Bible Society. Not only she became the first among 602 people who signed up for Young Scribes and Adult Scribes.  This year is the first year that Thailand Bible Society runs the Adult Scribes Project but she was also the most senior applicant in this group. The reason why she decided to join this project after many years of a break from handwriting was that she wanted to set an example to her students both past and present, as if she represented all students from Wattana Wittaya Academy.

ท่านเป็นต้นแบบในการสั่งสอนเรื่องความรัก ความผูกพัน ความรู้ ความเข้มแข็ง ความซื่อสัตย์ และการประพฤติดีตามแบบกุลสตรี  ท่านสอนให้นำสิ่งที่ดีที่สุดที่นักเรียนได้รับจากโรงเรียนวัฒนาฯ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต การบริหารงาน และเผยแพร่แก่ผู้ที่ได้พบเจอ แม้ลูกศิษย์จะเรียนจบและแยกย้ายกันไปแล้วท่านก็ยังเป็นห่วงเป็นใยเขียนจดหมายถามไถ่ เขียนคำอวยพรวันเกิดถึงผู้ที่ท่านรู้จักมาตลอด สิ่งเหล่านี้เองที่ทำให้ท่านได้รับความรัก ความผูกพัน กลับมาจากลูกศิษย์ ในการจัดงานวันเกิดให้ท่านเป็นประจำทุกปี จึงเป็นงานรวมพลพบปะบรรดาลูกศิษย์รุ่นต่างๆ ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และบรรดาผู้ที่รักและเคารพท่านเป็นจำนวนมาก
She is a perfect example of a teacher who teaches about love, commitment, knowledge, strength, faithfulness and good conduct as a lady. She taught her students to apply what they had learned from Wattana Wittaya Academy in their lives and works, and to share it to others. Even after they had left the school, she demonstrated her love and care for them by writing them letters to find out how they were. She wrote birthday cards for those she knew. Because of that, she is loved by her students who organise a birthday celebration for her every year, and the event has become a reunion of the Wattana Wittaya Academy alumni and of those who love and respect her.

ในหน้าสุดท้ายของสมุดคัดลอกพระคัมภีร์พระธรรมดาเนียล ท่านได้บันทึกไว้ว่า สิ่งสคราญจงใคร่ครวญ  มลทินมวลอย่าแยแส เป็นประโยชน์จึงจะแล ทั้งเผื่อแผ่แก่ทุกคน” ดิฉันขอฝากคำเตือนสติของท่าน ศานาจารย์ จอห์น เอ.เอกิ้น (ส่วนหนึ่งของคำเทศนาในพิธีนมัสการพระเจ้า ณ คริสตจักรวัฒนาวิทยาลัย อาคารหลังแรก 1919) ให้กับนักเรียนวัฒนาวิทยาลัยทุกคน ทุกรุ่น ทุกวัย ที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนด้วย ด้วยความรักและผูกพันจากใจ วรรณดี คันธวงศ์ อายุ 100 ปี
On the last page of the notebook in which she copied the book of Daniel featured her following statements. “Reflect on favourable words. Ignore what is corrupt. Focus on what is beneficial and share it to everyone.” May I quote a word of exhortation by Rev John A. Eakin, D.D. (an excerpt from his sermon in the worship service at Wattana Church, the first building 1919) for all students of Wattana Wittaya Academy, past and present. With love, Wandee Kuntawongse Aged 100

อับราฮัมมีอายุ 100 ปี เมื่ออิสอัคบุตรชายเกิดแก่ท่าน  ปฐมกาล 21:5 (ฉบับมาตรฐาน)
Abraham was one hundred years old when his son Isaac was born to him. (Gen 21:5, ESV)


หมายเหตุ : สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้รับอนุญาตให้นำต้นฉบับสมุดคัดลอกพระคัมภีร์พระธรรมดาเนียลที่เป็นเล่มแรกในชีวิตของท่าน นำไปประมูลเพื่อนำรายได้มอบให้สมาคมฯ ผู้ใดจะได้เป็นผู้ครอบครองและถูกบันทึกชื่อเป็นประวัติกาลครั้งหนึ่งร่วมกับท่านโปรดติดตามกันต่อไป
Note : Thailand Bible Society has been permitted to put up the original manuscript of her first hand copying biblical book for auction and the proceeds would go to Thailand Bible Society. Let’s see who will acquire this remarkable document.


คำพยานจากผู้สมัครแข่งขัน อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ระดับประเทศ ปี 2021

 • อยากลองฝึกความอดทนผ่านการคัดลอกพระคัมภีร์
 • เพิ่มประสบการณ์ดีๆ ในชีวิต+ได้ใช้เวลากับพระเจ้าในรูปแบบใหม่
 • อยากจะกลับมาเข้มข้นในพระคำของพระเจ้าอีกครั้ง
 • เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆ ลูกหลาน ในการแสวงหาพระเจ้า และทำเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเรา
 • ได้ฝึกวินัยให้เด็กและได้อ่านพระคำพระเจ้าไปพร้อมกัน
 • คิดว่าการเขียนพระคัมภีร์จะได้ใคร่ครวญพระธรรมในตอนนั้นๆ ได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าการอ่านผ่านตาเพียงอย่างเดียว
 • อ่านแล้วจำไม่ค่อยได้จึงต้องจด/เขียนไว้ดู
 • ในช่วงเวลาที่เผชิญกับงานหนัก และรู้สึกเศร้า ก็ได้มีโอกาสอ่านพระธรรมดาเนียล 3:16-18 และรู้สึกได้รับการหนุนใจอย่างมาก อีกทั้งอยากจะติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผ่านการคัดพระคัมภีร์ครั้งนี้ด้วย
 • การแข่งขันน่าสนใจ อยากท้าทายตัวเอง อยากจะหาประสบการณ์และได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น
 • ต้องการทำเพื่อเอาไปสื่อในการประกาศกับคนอื่นๆ ต่อไป และนำไปสอนเด็กในคริสตจักร ให้เด็กมีโอกาสสัมผัสเรื่องราวในพระคัมภีร์ผ่านการเขียนด้วยมือ
 • สนใจอยากทำกิจกรรมสนุกๆ เกี่ยวกับพระคัมภีร์
 • ปีที่แล้วได้รับประสบการณ์ดี ๆ ทั้งกับตัวผู้คัดลอกเองที่มีสมาธิจดจ่อนิ่งขึ้นและประสบการณ์การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวที่ต่างจังหวัดช่วงปิดเทอม
 • เป็นกิจกรรมหนุนใจมากๆ สนใจมากๆ อยากจะลองทำ
 • สมัครให้ลูกชายใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ดึงจากหน้าจอ และหวังว่าจะเกิดผลในอนาคตข้างหน้า
 • ต้องการให้เด็กได้เข้าแผ่นดินสวรรค์
 • เพราะเราโฟกัสที่พระเจ้า จึงอยากทำทุกสิ่งในการงานของพระองค์ กิจกรรมนี้ดีต่อใจ จิตวิญญาณด้วย

Testimonies by the contestants of the national “Young Scribes and Adult Scribes” 2021

 • I want to improve my patience through copying the Scripture.
 • I’d like to have a great experience and spend time with God in a new way.
 • I want to come back to concentrate on the Word of God again.
 • I would like to set a good example for younger ones in seeking the Lord and glorifying Him through my life.
 • This is a chance to train children in self-discipline as well as reading the Word of God.
 • I thought copying the Scripture would allow me to reflect on it more deeply than simply reading it.
 • I hardly remember what I read so I write it down.
 • As I was very busy with my work and got depressed, I had a chance to read Dan 3:16-18 and was greatly encouraged. I also wanted to be close to God through Bible copying, too.
 • The contest was interesting. I wanted to challenge myself, have a new experience and get nearer to God.
 • I wanted to do this to reach out to others and to teach children in the church and expose them to biblical stories through handwriting.
 • I was interested to participate in fun Bible-related activities.
 • I received great experiences from last year. Personally I became more focused. Another blessing was the time spent with my family in my hometown during vacation.
 • It was a very encouraging and interesting activity that I wanted to try.
 • I signed up for my son hoping to distract him from spending too much time in front of the screen and I hoped it would bring something good in the future.
 • I wanted to bring children to heaven.
 • Because my focus is on God, I want to be involved in anything that is His work. This activity is good to my soul and spirit, too.