อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2023 ทาง TBS คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาร่วมตรวจสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ “อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2023” รอบความคิดสร้างสรรค์และความเป็นระเบียบ ณ ห้องประชุมสมาคมพระคริสตธรรมไทย ซึ่งผลงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการอย่างมาก ท่านสามารถติดตามการประกาศผลรางวัล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2023 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3