“อาลักษณ์จิ๋ว” คณะกรรมการตรวจให้คะแนน รอบที่ 1 คริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ

“อาลักษณ์จิ๋ว” คณะกรรมการตรวจให้คะแนน รอบที่ 1 คริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ

11 กรกฎาคม 2020 ณ คริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์ สมาคมฯได้เรียนเชิญคริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์​ เป็นคณะกรรมการตรวจให้คะแนนรอบที่​ 1​ ในหลักเกณฑ์เรื่อง “ความถูกต้อง” สมุดคัดลอกพระคัมภีร์ของผู้เข้าแข่งขัน พระธรรมเอเสเคียล ซึ่งมีทั้งหมด 7 บท 120 ข้อ 5,300 คำ

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรคริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์ และ ผู้เข้าแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วทุกๆคน

อาลักษณ์จิ๋ว คลิก